Kredyt samochodowy - jakie dokumenty będą potrzebne?

2014-09-24 14:39:08

Formalności, które towarzyszą kredytowi samochodowemu są bardziej rozbudowane niżeli w przypadku tradycyjnego kredytu gotówkowego. Jakich dokumentów będzie więc wymagał bank?

Przygotowania do złożenia wniosku o kredyt na auto warto rozpocząć od weryfikacji bieżących ofert bankowych. Są one dostępne chociażby w Internecie w formie czytelnych tabel z opisem poszczególnych warunków. Z takiego źródła możemy dowiedzieć się podstawowych informacji dotyczących zarówno kosztów, jak i formalności. Dokumentacja, z jaką będziemy musieli się zmierzyć, jest dosyć rozbudowana, jednakże pozwala to obniżyć koszty kredytu.

Dokumenty potrzebne do kredytu samochodowego

Podstawą do uzyskania kredytu na zakup auta jest udokumentowanie naszej zdolności kredytowej. Wymagane w tym celu będzie zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu z zakładu pracy. To, jakich dokumentów zażąda od nas bank, zależy od jego indywidualnej polityki. Najczęściej jest to zaświadczenie od pracodawcy, może być także umowa z pracodawcą wraz z wyciągami z rachunku z wpływem wynagrodzenia. W kilku bankach kredytobiorcy mogą skorzystać z uproszczonej procedury udzielania pożyczki przy wniesieniu wkładu własnego (minimum 30 procent). Wówczas kredytobiorca oświadcza bankowi wysokość swoich zarobków.

Zabezpieczenia spłaty

W porównaniu do kredytu gotówkowego kredyt samochodowy ma rozbudowaną stronę formalną pod względem zabezpieczenia spłaty pożyczanych środków. Instytucje bankowe wymagają najczęściej cesji praw z polisy OC lub autocasco. Efektem tego jest konieczność wykupienia polisy AC. Inną formą zabezpieczenia kredytu jest zastaw rejestrowy. Wiąże się to z obowiązkiem wizyty w wydziale komunikacji z kompletną dokumentacją. Jest nim wniosek o ustanowienie wpisu, dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu.

Każda forma zabezpieczenia kredytu samochodowego obarcza nas dodatkowymi formalnościami i nakładami czasowymi. Jest to jednak rekompensowane poprzez niższe koszty kredytu samochodowego. Oprocentowanie takiej pożyczki jest bowiem dużo niższe niż w przypadku standardowego kredytu gotówkowego.

Renata Grochowska