Co musi być zawarte w umowie chwilówki?

2014-09-12 15:19:21

Zaciąganie pozabankowych pożyczek staje się coraz bardziej popularne i jak przekonuje się wielu klientów, wcale nie musi oznaczać problemów. Jednym z warunków zadowolenia jest dobrze sporządzona umowa.

Na rynku usług finansowych istnieje wiele firm pozabankowych, które oferują swoim klientom szybkie pożyczki, tzw. chwilówki. Od pewnego czasu cieszą się one rosnącą popularnością i coraz większym zaufaniem klientów, którzy mimo wysokich kosztów odsetkowych decydują się na szybki proces weryfikacji wniosku kredytowego i zdolności kredytowej, a także na błyskawiczne pojawienie się środków na koncie. Są to oczywiście niewątpliwe korzyści, które jednak powinny wzbudzać w nas czujność przed wszelkimi możliwymi nieprawidłowościami. Aby ich uniknąć, warto w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z umową i wszystkimi informacjami w niej zawartymi. Tylko poprawnie sporządzana umowa, zawierająca niezbędne, nakazane przez ustawę informacje, będzie dla nas gwarancją profesjonalnego podejścia firmy pożyczkowej do swojej działalności.

Sprawdź też: Korzystanie z chwilówek będzie bezpieczniejsze

W umowie chwilówki z pewnością muszą znaleźć się podstawowe dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, czyli obu stron umowy. Kolejną informacją są wszelkie parametry dotyczące kredytu, a więc jego wysokość, zasady i termin spłaty, a także jasno określone oprocentowanie rzeczywiste w skali roku, całkowity koszt kredytu i ewentualne warunki, na jakich oprocentowanie nominalne może ulec zianie. Do tego należy dodać informacje o wszelkich opłatach dodatkowych i prowizjach, które są związane z procesem zaciągania i spłaty danej pożyczki. Informacja to powinna dotyczyć kosztu każdej pojedynczej operacji, a także wszystkich dodatkowych opłat łącznie, dzięki czemu klient może dokładnie poznać wszystkie wymagania finansowe stawiane mu przez pożyczkodawcę.

Pozostałe zapisy, które muszą znaleźć się w umowie, dotyczą warunków spłaty kredytu (uprawnienia do przedterminowego spłacenia długu i wszelkich konsekwencji z tym związanych), sposobu zabezpieczenia kredytu (jeśli to dotyczy naszej umowy) oraz terminów i sposobów spłaty kolejnych rat.

Ostatnią kwestią poruszoną w dokumentach pożyczkowych powinna być informacja o konsekwencjach niewywiązywania się pożyczkobiorcy z warunków zapisanych w umowie. Wszystkie powyższe elementy przedstawione w jasny i czytelny sposób powinny gwarantować nam bezpieczeństwo. Jeśli jednak jakikolwiek punkt umowy budzi nasze wątpliwości, warto wyjaśnić je:

  • na Infolinii Konsumenckiej (800 007 707),
  • w Centrum E-porad, Federacji Konsumentów,
  • u Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
Marzena Kazbieruk