Sposoby na długoterminowe oszczędzanie dla odważnych i ostrożniejszych

2014-08-26 12:48:18

Kolejne zmiany w systemie emerytalnym ograniczają zaufanie Polaków do państwowego systemu emerytalnego i coraz więcej osób szuka alternatywy, która sprawi, że jednak życie po zakończeniu aktywności zawodowej nie będzie musiało być wegetacją. Najlepszym rozwiązaniem dla osób świadomie myślących o swojej przyszłości, również tej finansowej, jest długoterminowe oszczędzanie, ponieważ pozwala na zgromadzenie znacznego kapitału przy niewielkich comiesięcznych nakładach, o ile zachowujemy systematyczność oraz odpowiednio dobieramy produkty inwestycyjne, których na rynku nie brakuje.

Złą prasę wszelkiego rodzaju planom systematycznego oszczędzania zrobiły polisy inwestycyjne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe i banki. I choć idea była słuszna, to niski poziom edukacji finansowej po stronie konsumentów, ale również sprzedawców produktów inwestycyjnych, doprowadził do fali rezygnacji z polis inwestycyjnych przed terminem ich obowiązywania, co niosło za sobą bardzo wysokie koszty. W wielu przypadkach rezygnacja z polisy oznaczała utratą znacznej części zainwestowanego kapitału. Sytuacja doszła do takiego absurdu, że trudno było znaleźć osobę, która po kilku latach nie była stratna na takiej inwestycji.

Niestety nie przysporzyło to nowych klientów instytucjom oferującym produkty inwestycyjne. Na rynku wciąż jednak pojawiają się różnego rodzaju programy systematycznego oszczędzania, w znacznej części oparte o fundusze inwestycyjne. Również w tym przypadku niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy klient pomimo kilku lat oszczędzania może być na minusie z powodu wysokich opłat pobieranych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz niewłaściwie dobraną strategię inwestycyjną.

Bank PKO BP postanowił wyjść na przeciw zapotrzebowaniu, jakie generuje rynek, i bazując na opinii stabilnej, godnej zaufania instytucji, stworzył produkt inwestycyjny dla osób, które chciałby systematycznie odkładać na przyszłą emeryturę lub na realizację marzeń odłożonych nieco w czasie. Efektem tego jest stworzenie dwóch odmian programu systematycznego oszczędzania. Pierwszy z nich to "Kapitał na Marzenia", pozwalający na gromadzenie kapitału do 12 lat, a drugi to "Kapitał na Emeryturę", umożliwiający gromadzenie środków przez 15 lat z możliwością dwukrotnego odnawiania, dzięki czemu oszczędzający może skorzystać z takiego planu nawet przez 45 lat, a więc od początku swojej aktywności zawodowej, aż do przejścia na emeryturę.

Oba produkty bazują na odpowiednim doborze strategii do oczekiwań i potrzeb klienta. A więc można skorzystać z programu bezpiecznego, gdzie wszystkie środki są lokowane na lokacie, strategii zrównoważonej, gdzie kapitał jest dzielony pomiędzy lokatę bankową a fundusze inwestycyjne, oraz z programu dla osób z większą tolerancją ryzyka.

Renata Grochowska