Jak kupić obligacje Skarbu Państwa?

2014-08-27 08:49:20

Znaczna część osób posiadających nadwyżki finansowe i chcących je pomnażać wybiera bezpieczne instrumenty finansowe i nieagresywne metody oszczędzania. Jedni już na początku swojej przygody z oszczędzaniem dochodzą do wniosku, że wolą mniejszy, ale pewny zysk, a inni, zrażeni ryzykownymi sposobami na lokowanie oszczędności, decydują się na zmianę strategii. Wśród oszczędzających wciąż najpopularniejsze są lokaty bankowe, ale jako alternatywę można wybrać Obligacje Skarbu Państwa.

Zakupu Obligacji Skarbowych można dokonać na kilka sposobów. Nie ulega jednak wątpliwości, że czas jaki będziemy musieli przynajmniej na początku poświęcić na rozpoczęcie lokowania oszczędności w obligacjach będzie nieco dłuższy niż w przypadku lokat. Lokatę bankową możemy założyć dosłownie w kilka minut, jeśli korzystamy z bankowości elektronicznej dowolnego banku. W przypadku papierów dłużnych, jakimi są Obligacje Skarbu Państwa, nie mamy takiej dowolności i jesteśmy ograniczeni do zaledwie kilku kanałów dystrybucji.

Zakup Obligacji Skarbu Państwa w placówkach PKO BP

Głównym dystrybutorem rządowych papierów dłużnych jest PKO BP, który za pośrednictwem ponad tysiąca placówek oraz niemal czterdziestu Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego umożliwia zakup obligacji. Aby zakupić ten rodzaj papierów wartościowych, musimy jedynie wybrać się do jednej z placówek i przeprowadzić transakcję.

Zakup poprzez Internet

Jako, że Obligacje Skarbu Państwa są przez wielu traktowane jako alternatywa wobec lokat bankowych, to również sposób nabywania musi być maksymalnie uproszczony, aby emitent miał szansę rywalizować z bankami o względu inwestorów. Krokiem we właściwą stronę, a więc w kierunku maksymalnego uproszczenia nabywania obligacji było uruchomienie internetowej platformy zakupu Obligacji Skarbu Państwa, którą można odnaleźć pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl.

Konto IKE Obligacje

Alternatywnym sposobem inwestowania w Obligacje Skarbu Państwa jest założenie konta IKE Obligacje, które umożliwia systematyczne nabywanie rządowych papierów dłużnych, w celu gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę. Takie konto przynosi dodatkowe korzyści podatkowe, ponieważ inwestując za jego pośrednictwem, unikamy płacenia podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. W 2014 roku limit inwestycji za pośrednictwem Indywidualnego Konta Emerytalnego wynosi 11 238 zł. IKE Obligacje można założyć w placówce banku PKO BP oraz w oddziałach Domu Maklerskiego PKO BP.

Tomasz Słupczyński