Na co zwracać uwagę, wybierając produkty strukturyzowane?

2014-09-12 10:15:29

Produkty strukturyzowane stanowią idealne rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie podjąć dużego ryzyka inwestycyjnego, a jednocześnie oczekują wyższych zysków niż na lokatach. Jak jednak wybrać odpowiedni produkt strukturyzowany?

Wśród wszystkich bankowych produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych jednym z ciekawszych wydają się być produkty strukturyzowane. Łączą one bezpieczeństwo lokat, czyli częściową lub całkowita ochronę kapitału, z możliwościami inwestycyjnymi zdecydowanie przekraczającymi poziom oprocentowania oferowany na lokatach. Niestety ich konstrukcja jest jednak znacznie bardziej skomplikowana, a to sprawia, że przed wyborem danej "struktury" lepiej dokładnie poznać wszelkie szczegóły i parametry oferty.

Przede wszystkim należy podkreślić, że pod nazwą produktu strukturyzowanego może kryć się zarówno lokata bankowa, jak i ubezpieczenie na życie, obligacje, certyfikaty depozytowe, strukturyzowane czy fundusze inwestycyjne. Forma takiego produktu będzie miała wpływ na kształt umowy i na ewentualną wypłatę środków. Teoretycznie najkorzystniejszym rozwiązaniem wydają się być polisy na życie i dożycie, gdyż pozwalają one zachować klientowi podatek należny w przypadku wszelkich innych form.  

Kolejna kwestia to sama struktura produktu strukturyzowanego. Składa się on bowiem zawsze z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi część bezpieczna, zapewniająca określoną ochronę kapitału. Ta zazwyczaj wynosi 90 lub 80 proc. Drugą częścią jest opcja, czyli warunek, który musi zostać spełniony, aby klient osiągnął zysk. Opcja może wywindować zysk do nawet kilkunastu procent, ale może też wynieść zero. Standardowo należy jednak przyjąć, że produkty ze 100-procentową ochroną kapitału nie zapewnią takiego zysku, jaki można osiągnąć, narażając swój kapitał na większe ryzyko.

Jak w przypadku większości produktów inwestycyjnych, równie ważny dla przyszłego zysku będzie horyzont czasowy produktu (im dłuższy, tym większa szansa na uzyskanie znaczących korzyści), a także analiza i ocena potencjału instrumentu bazowego, czyli wspomnianego już warunku. W tym celu można skorzystać z dostępnych danych historycznych, ale też wszelkich innych dostępnych źródeł informacji.

Przed podpisaniem umowy warto też zapoznać się ze wszelkimi terminami wpłaty środków, odczytami wartości instrumentów bazowych i datą wypłaty ewentualnego zysku i kapitału.

Marzena Kazbieruk