Czy pożyczanie rodzinie bez umowy jest legalne?

2014-07-29 12:31:44

Pożyczanie pieniędzy rodzinie to temat drażliwy. Spisywać umowy nie wypada, ale jak mamy dochodzić należności, gdy nie ma dokumentu potwierdzającego transakcję?

Pożyczać pieniądze można na różne sposoby. Podstawowym jest oczywiście zwrócenie się do banku o kredyt lub pożyczkę. W razie, gdyby bank nie przyznał nam kredytu, zawsze możemy zwrócić się do firmy pożyczkowej. Na rynku znajdziemy mnóstwo podmiotów, które chętnie pożyczą nam pieniądze. Pożyczki tego typu są regulowane umowami prawnymi i każdy szczegół w ich przypadku jest uregulowany.

Jeśli jednak nie chcemy pożyczać na rynku bankowym ani na pozabankowym, to zawsze możemy postawić na pożyczki innego rodzaju. Mamy tu na myśli pożyczanie pieniędzy od rodziny. Jest to dość częsty precedens wśród konsumentów. Tylko jak na to przedstawia się od strony formalnej?

Pożyczanie od rodziny ma przewagę nad pożyczaniem w bankach i firmach pod tym względem, że nie musi wiązać się z oprocentowaniem. Najczęściej ma właśnie taki charakter. Pożyczamy określoną kwotę od rodziny i zobowiązujemy się ją oddać w określonym czasie. Clue tej sytuacji polega jednak na tym, że nie ustalamy żadnego stałego harmonogramu spłaty. Oczywiście możemy coś takiego zrobić, ale przytłaczająca większość pożyczek rodzinnych ma postać słowną. Umowy nie są tu spisywane. Chęć spisania umowy odbierana jest wręcz często jako wyraz braku zaufania.

Pożyczając pieniądze osobie z rodziny, narażamy się na pewne ryzyko. Nie można go jednak porównać do ryzyka banku, który pożycza nam pieniądze. W końcu to nasza rodzina, a więc możemy spodziewać się po niej lojalności i wzajemności (w tym przypadku oznacza to spłatę zobowiązania). Relacje z bankiem mają charakter czysto biznesowy i nie ma tu miejsca na skrupuły. W pożyczkach rodzinnych tego miejsca jest zaś sporo. Jeśli utrzymuje z naszym „dłużnikiem” przyjacielskie stosunki, to nie ma problemu ze spłatą. On rozumie, że to jego obowiązek, a my jesteśmy świadomi, że jeśli będzie mógł to odda nam pieniądze. Gorzej, gdy pożyczamy dalszej rodzinie albo rodzinie, z którą mamy gorsze relacje, bo tu z odzyskaniem pieniędzy szybko może być trudno.

Na koniec trzeba wspomnieć o kwestii legalności. Pożyczanie rodzinie bez umowy jest legalne i nie ma z tym żadnego problemu. Brak umowy oznacza jednak, że nie mamy żadnych argumentów, aby dochodzić zwrotu pożyczonych pieniędzy przed sądem, gdyby pojawiły się jakieś problemy lub kłótnie. Dlatego warto tę kwestię dokładnie przemyśleć.

Ilona Maciejuk