Czym zajmuje się GIIF?

2014-07-22 09:37:51

Zagrożenia płynące z prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu są współcześnie coraz większe. Jakie działania podejmuje w tym aspekcie GIIF?

Na podstawie ustawy z 16 listopada 2000 r. w Polsce wprowadzono system monitorowania wszelkich transakcji dokonywanych na terenie kraju. Za realizowanie przepisów ustawy odpowiedzialny jest urząd Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, czyli GIIF.

Jakie są cele GIIF-u?

GIIF ma za zadanie gromadzić dane dotyczące takich operacji, jak wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przelewy oraz przekazy pieniężne. GIIF zajmuje się również przetwarzaniem oraz analizowaniem informacji związanych ze wspomnianymi działaniami. Do obowiązków instytucji należy również weryfikowanie wiadomości o kupnie i sprzedaży wartości dewizowych, zamianie wierzytelności na akcje lub udziały. Zakresem kontroli objęte są także transakcje przenoszenia własności lub posiadania wartości majątkowych – środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych lub wartości dewizowych, praw majątkowych, mienia ruchomego oraz nieruchomości.

Co istotne, Generalny Inspektor Informacji Finansowej monitoruje informacje dotyczące transakcji nazywanych ponadprogramowymi. Wliczają się w nie operacje, których wartość przekracza 15 tys. euro lub w pewnych przypadkach 1000 euro. Instytucja ma za zadanie tropić transakcje uznawane za podejrzane, które mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Instytucje antykorupcyjne

W Polsce działają również instytucje antykorupcyjne, zwalczające korupcję w życiu publicznym oraz gospodarczym. Takie organy kontrolują instytucje w celu sprawdzenia, czy nie działają one na szkodę interesu ekonomicznego państwa. CBA, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, spełnia czynności kontrolne, analityczne oraz prewencyjne w zakresie antykorupcji na styku sektora publicznego i prywatnego. Informacje o działaniach podejmowanych przez CBA można znaleźć pod adresem: http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci. Na stronie publikowane są wiadomości związane z korupcją w kraju oraz na świecie, gromadzone liczne raporty oraz analizy zarówno polskich, jak i światowych organizacji zajmujących się problemem korupcji. Przywołany serwis internetowy jest również zbiorem obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, które dotyczą szeroko rozumianej walki z korupcją. Na stronie prezentowane są przy tym wydawnictwa przygotowywane przez CBA oraz informacje dotyczące konferencji dotykających tematu korupcji.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam