Czy pożyczki społecznościowe są bezpieczne?

2014-06-11 13:51:00

Na pytanie, czy pożyczki społecznościowe są bezpieczne, można udzielić tylko jednej odpowiedzi i będzie to odpowiedź twierdząca.

Istnienie pożyczek społecznościowych dociera powoli do świadomości konsumentów. Coraz większe zainteresowanie tym sposobem pożyczania generuje zestaw pytań. Konsumenci chcą po prostu wiedzieć, czy pożyczki zaciągane za pośrednictwem takich serwisów jak Zakra czy Sekrata są bezpieczne i czy korzystających z nich internauci nie mają się czego obawiać.

Ogólnie ujmując, pożyczki społecznościowe to bardzo bezpieczne rozwiązanie. Obawa wielu konsumentów przed korzystaniem z nich bierze się głównie z braku doświadczenia z tym instrumentem finansowym oraz z braku wiedzy na temat jego działania. Jak to w życiu bywa, jeśli mamy zrobić coś po raz pierwszy, to odczuwamy niepewność co do słuszności swoich działań. Co więcej, te obawy są pogłębione, jeśli działania te dotyczą kwestii finansowych.

Pożyczki społecznościowe sprowadzają się do pożyczania pieniędzy od osób prywatnych poprzez specjalną platformę. Bezpieczeństwo gwarantuje właściciel platformy, który konstruuje system, przez który nie prześlizgną się użytkownicy nie spełniający kryteriów. Dotyczy to zarówno pożyczkodawców, jak i pożyczkobiorców. Należy również pamiętać o tym, że takie pożyczki są regulowane dokładnie przepisami dostępnymi otwarcie na stronie. Ten zbiór zasad sprawia, że nie mamy się czego obawiać, przystępując do grona użytkowników platformy pożyczek społecznościowych.

Dla pożyczkodawcy pożyczanie pieniędzy obcym ludziom, którzy często nie legitymują się żadnym zaświadczeniami ani dokumentami, może stanowić pewien problem. Serwisy skutecznie niwelują to ryzyko, wprowadzając np. ograniczenia dla pierwszej pożyczki. Dopiero po jej skutecznej i pełnej spłacie długu pożyczkobiorca może aplikować o kolejne pożyczki. Jednocześnie skutecznie spłacają zaciągniętą należność zyskuje on punkty, które świadczą o jego wiarygodności. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo finansowe inwestorów (czyli pożyczkodawców) jest fakt, że możemy pożyczać zainteresowanym tyle pieniędzy, ile sami zechcemy. Jeżeli więc ktoś np. chce wziąć pożyczkę na 500 zł, to nie musimy jako uczestnicy aukcji pożyczać mu całej kwoty. Możemy pożyczyć np. jedynie 100 zł. W sytuacji, gdy pożyczkobiorca okaże się wiarygodny, spłacając zadłużenie w terminie, możemy zwiększyć nasz udział przy następnej pożyczce, o którą zawnioskuje.

Dodatkowym sposobem zabezpieczenia interakcji między obiema stronami jest możliwość bezpośredniego kontaktowania się. Zarówno pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorca mogą prowadzić korespondencję mailową, zadawać sobie pytania oraz ustalać szczegóły.

Ilona Maciejuk