Koszty pożyczki bankowej i pozabankowej

2014-09-18 14:12:00

Chcesz wiedzieć, w jakim stopniu, korzystając z pożyczki pozabankowej, jej koszty będą różniły się od kosztów pożyczki dostępnej w banku?

Na rynku finansowym pożyczki pozabankowe stały się niezwykle popularne. Powodów takiej sytuacji jest kilka. Po pierwsze – rośnie liczba konsumentów, którzy nie mają szans na uzyskanie kredytu w banku. Do takich osób można zaliczyć te spłacające już zbyt wiele rat, posiadające negatywną historię kredytową, niskie dochody czy dochody ze źródeł, których nie można udokumentować. Drugim powodem, dla którego klienci wybierają firmy finansowe, a nie banki, jest czas, po którym można uzyskać pożyczane pieniądze. W firmach finansowych pożyczkę można uzyskać często nawet w ciągu jednego dnia. W bankach formalności są w większości przypadków znacznie bardziej rozbudowane i co za tym idzie czasochłonne. Tylko pewna grupa klientów banków może liczyć na pozyskanie pożyczki za pośrednictwem serwisów internetowych, bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych, czyli jedynie na podstawie wyciągów z konta bankowego.

Koszty pożyczek bankowych

Pożyczki bankowe w stosunku do pożyczek firm finansowych charakteryzują dużo niższe koszty. W dodatku bardzo często oferowane są na promocyjnych warunkach. Oprocentowanie pożyczek bankowych, co prawda, dochodzi czasem do najwyższej, dopuszczalnej wartości, czyli czterokrotności stopy lombardowej ustalanej przez NBP, ale za to pozostałe koszty obsługi kredytu są zwykle niewielkie. Najbardziej korzystne pożyczki można uzyskać nawet z oprocentowaniem poniżej 9 proc. Przy pożyczkach banki naliczają prowizję, która jednak w pewnych ofertach wynosi 0 proc. Bank może również wymagać wykupienia ubezpieczenia pożyczki od takich następstw, jak utrata pracy, utrata zdolności do wykonywania pracy w danym zawodzie. Najkorzystniejsze pożyczki bankowe mają rzeczywistą roczną stopę oprocentowania na poziomie ok 10 proc. Dodajmy, że we wskaźniku RRSO uwzględniany jest koszt oprocentowania, prowizji oraz opłat manipulacyjnych.

Koszty pożyczki pozabankowej

Większość firm finansowych udziela mikropożyczek, które pozwalają na pożyczenie od kilkuset do kilku tysięcy złotych na okres miesiąca lub dwóch. Firmy pożyczkowe, podobnie jak banki, nie mogą ustalić oprocentowania pożyczki wyższego od czterokrotności stopy lombardowej, jednak w umowach zawierają zapisy o wysokich kosztach dodatkowych, które windują cenę pożyczki. Koszty, na które trzeba uważać, korzystając z usług pożyczkowych pozabankowych firm, to: prowizja, ubezpieczenie, opłaty manipulacyjne i administracyjne, cena za dostarczenie gotówki do domu. Przeciętnie, w największych firmach finansowych, koszty dodatkowe pożyczek nie przekraczają 25 proc., ale trzeba je spłacić w krótkim czasie wraz z całą pożyczoną sumą. Na rynku finansowym można znaleźć również pożyczki z zerowymi kosztami przy pierwszej pożyczce.

Marzena Kazbieruk