O odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

2014-04-29 08:52:00

W dobie niskich stóp procentowych przekładających się na nieopłacalność lokat, fundusze inwestycje zyskują na popularności. Wszyscy nimi zainteresowani - nim zainwestują swoje pieniądze - powinni najpierw nieco dowiedzieć się o zasadach wykupu jednostek uczestnictwa w funduszach.

Coraz więcej Polaków decyduje się na korzystanie z funduszy inwestycyjnych. Pierwszym krokiem do skorzystania z tej możliwości jest przejrzenie różnych prospektów informacyjnych funduszy. Jeśli zapoznamy się ze statutami i informacjami z różnych funduszy, możemy wybrać opcję, którą uważamy za najbardziej opłacalną.

Kolejny krok to zakup jednostek uczestnictwa w funduszu. Odbywa się on w domu maklerskim. Domy maklerskie mają ustalone godziny pracy i aby kupić jednostki, musi tam udać się dokładnie o wyznaczonej porze. Co ważne, sam zakup jednostek jest określony czasowo w ciągu dnia. Chodzi o to, że kupując jednostki do 9.00 lub 12.00 danego dnia, możemy liczyć na to, że realizacja tego zlecenia będzie szybsza. Kwestie tego typu są ustalane indywidualnie przez każdy fundusz niemniej jednak wszystkie fundusze inwestycyjne mają obowiązek realizacji takich zleceń w ciągu 7 dni.

Konsument chcący zakupić jednostki w funduszu wypełnia formularz zlecenia nabycia danych jednostek. Co istotne, aby takie zlecenie zostało zrealizowane, konsument winien wpłacić odpowiednie środki na konto funduszu inwestycyjnego. Dopiero jeśli fundusz otrzyma wpłatę oraz prawidłowo wypełniony wniosek, może przejść do realizacji transakcji.

Wydawać by się mogło, że procedura ta jest maksymalnie uproszczona i nie powinna nastręczać żadnych trudności. Mimo wszystko wciąż zdarzają się osoby zawiedzione faktem, że choć złożyły zlecenie i wpłaciły pieniądze w piątek, ich zlecenie zostało zrealizowane dopiero we wtorek. Zawód wynika oczywiście stąd, że różne dni oznaczają różną wycenę jednostek funduszu. By nie spotkać się z rozczarowaniem wynikającym z ewentualnej straty na transakcji, warto dokładnie zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz statutem funduszu inwestycyjnego.

Reasumując, odkupywanie jednostek funduszy nie jest trudne. Aby zrobić to po cenie, która nas satysfakcjonuje, trzeba jednak dokładnie zapoznać się ze specyfikacją, warunkami i terminami dla określonego funduszu.

Renata Grochowska