Co wpływa na ocenę BIK?

2014-04-28 16:08:00

Ocena BIK w dużej mierze wpływa na decyzję kredytową banku. A co wpływa na scoring BIK?

Biuro Informacji Kredytowej zbiera dane o wierzycielach, przesyłane przez instytucje działające na podstawie prawa bankowego. Po uzyskaniu informacji na temat rzetelności danej osoby w BIK powstaje ocena klienta w postaci przyznawanych gwiazdek (od 1 do 5) oraz punktów (od 192 do 631). BIK tworzy oceny na podstawie analizy informacji takich jak spłacone, aktywne czy nieuregulowane pożyczki. Z reguły od opinii BIK w dużej mierze zależy to, czy bank zdecyduje się udzielić kredytu konkretnemu wnioskodawcy. Dodatkowo ocena może wpływać na warunki, jakie zostaną zaproponowane interesantowi przez kredytodawcę. Większość instytucji wyznacza zdolność kredytową klientów na podstawie informacji z BIK.

Co rzutuje na ocenę BIK? Istotnym elementem wpływającym na opinię tworzoną przez BIK jest terminowość spłacania zaciąganych zobowiązań, która w aż 3/4 decyduje o ocenie punktowej Biura. Rzetelne regulowanie rat kredytowych podnosi wiarygodność klienta, analogicznie - nieprzestrzeganie terminów wpływa na opinię z BIK negatywnie. Ważny jest także stopień opóźnień, od którego zależy to, jak bardzo niewpłacanie rat na czas zaważy na profilu pożyczkobiorcy w BIK. Decyduje o tym przedział czasu (30, do 90 oraz do 180 dni), w jakim mieści się opóźnienie. Dobrze wiedzieć, że negatywny wpływ opóźnień na ocenę punktową w BIK zależy także od tego, w którym momencie okresu kredytowania nastąpiły. Największe znaczenie mają zalegające raty w pierwszym roku regulowania pożyczki. Po trzech latach nieterminowe wpłacanie rat w pełni przestaje obniżać ocenę punktową.

Na ocenę wiarygodności klienta w BIK w ok. 10 proc. wpływa liczba spłaconych lub posiadanych kredytów. Im dłuższa historia kredytowa oparta na regulowanych zobowiązaniach, tym niższe ryzyko finansowe, dzięki czemu klient ma wyższą zdolność kredytową. Brak historii kredytowej sprawi, że BIK nie wystawi żadnej oceny wiarygodności kredytowej konsumenta czy firmy.

Wykorzystanie limitów kredytowych także nie wpływa na uzyskiwany scoring pozytywnie, podobnie jak regularne wykorzystywanie debetów w rachunkach osobistych. Złożenie w krótkim czasie wniosków w kilku bankach, które sprawdziły historię w BIK, również nie jest bez znaczenia. Wiąże się ze zwiększonym ryzykiem kredytowym dla banku, który dowiaduje się z informacji z BIK, że klient usilnie stara się o finansowanie, ale spotyka się z odmową. Wnioski kredytowe mają jednak bardzo niewielki udział w ocenie punktowej, stanowiąc nie więcej niż 5 proc. oceny.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam