Na pożyczkach społecznościowych można zarobić

2014-04-01 17:06:00

Działalność banków i pozabankowych firm pożyczkowych kojarzona jest z wysokimi zyskami ich właścicieli. Nie każdy jednak wie, że sam może stać się inwestorem zarabiającym na udzielaniu szybkich pożyczek - konkretnie: pożyczek społecznościowych.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej na miarę choćby małych, pozabankowych firm pożyczkowych nie jest konieczne do tego, aby stać się inwestorem generującym zyski z odsetek od udzielonych pożyczek. Podobne możliwości dają bowiem pożyczki społecznościowe.

Idea pożyczek społecznościowych jest bardzo prosta. Osoba zainteresowana zaciągnięciem pożyczki gotówkowej na określony cel może zwrócić się z taką prośbą do inwestorów na jednej ze specjalnie przygotowanych platform, takich jak np. kokos.pl. Jeśli prośba spotka się z zainteresowaniem inwestorów, ci mogą wyłożyć potrzebną kwotę, w zamian za odsetki płynące z określonego wcześniej oprocentowania wierzytelności. Co najważniejsze, inwestorem może być praktycznie każdy. Oczywiście tożsamość osób zainteresowanych wzięciem udziału w takim kontrakcie jest weryfikowana, a po pozytywnym przejściu tego etapu mogą one swobodnie udzielać wsparcia innym, osiągając z tego tytułu zysk odsetkowy.

Zaletą pożyczek społecznościowych jest rozłożenie ryzyka spłaty pożyczki na kilku inwestorów. Każdy portal określa minimalny i maksymalny udział w danej inwestycji. Ponadto wszystko musi odbywać się na warunkach zgodnych z ustawą antylichwiarską. To z kolei oznacza, że oprocentowanie takiej pożyczki nie może być wyższe niż czterokrotność aktualnej stopy lombardowej NBP. Zysk w granicach 16 procent w skali roku to jednak mimo wszystko bardzo korzystne przedsięwzięcie. Co ciekawe, jest ono również korzystne dla pożyczkobiorcy, który unika dodatkowych kosztów często nakładanych przez firmy pozabankowe (wysokie prowizje, opłaty manipulacyjne, koszty obsługi domowej itp.), a czasem także nie naraża się na weryfikację jego historii kredytowej w BIK. Oczywiście inwestor może zażądać potwierdzenia źródła i wysokości miesięcznych dochodów, jednak z pewnością takie rozwiązanie będzie znacznie mniej uciążliwe niż w przypadku firm pozabankowych.

Szybkie pożyczki społecznościowe obarczone są mimo wszystko realnym ryzykiem niewypłacalności pożyczkobiorcy. W takiej sytuacji prawo będzie stało po stronie inwestora, jednak prawdopodobnie będzie musiał liczyć się z dodatkowymi formalnościami i koniecznością podjęcia długotrwałych działań wynikającymi z dochodzenia swoich praw i należności.

Marzena Kazbieruk