Parabanki a pozabankowe firmy pożyczkowe - czym się różnią?

2014-03-31 12:40:00

Osoby, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z oferty kredytowej banków, szukają rozwiązań pozabankowych. Tutaj pojawia się temat parabanków i firm pożyczkowych, które wbrew pozorom nie są tym samym.

Od pewnego czasu negatywny stosunek Polaków do parabanków sprawił, że wszelkie finansowe instytucje pozabankowe są nazywane parabankami, a samo to określenie wskutek nagonki medialnej zaczęło nabierać pejoratywnego zabarwienia. Oczywiście jest to błędne myślenie, które w większości przypadków okazuje się być krzywdzące dla podmiotów udzielających pożyczek pozabankowych zgodnie z literą prawa.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że samo określenie parabanku nie zostało jednoznacznie zdefiniowane przez polskie prawo. Obecnie powszechnie określa się pod tym mianem instytucje, których działalność opiera się na oferowaniu klientom produktów kredytowych i depozytowych jednocześnie - podobnie do instytucji bankowych, choć bez zgody i nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego. Przede wszystkim cała działalność pożyczkowa parabanków finansowana jest z depozytów lokowanych przez klientów. Jednocześnie ani te środki, ani funkcjonowanie parabanków nie są kontrolowane przez prawo bankowe, ani przez KNF. Z racji tego deponent nie posiada absolutnie żadnych gwarancji, że ulokowane przez niego pieniądze wrócą do niego. Poza tym, że są one wykorzystywane do udzielania pożyczek, to mogą być w praktyce dowolnie wykorzystywane przez właściciela parabanku. Ryzyko utraty środków leży więc tylko po stronie klienta. Poza tym warto podkreślić jeszcze raz fakt, że parabanki funkcjonują niejako poza prawem, przez co mogą oferować pożyczki obarczone ogromnymi kosztami. Zapisy ustawy antylichwiarskiej są bowiem w takiej sytuacji omijane, a sama firma praktycznie nie liczy się z obowiązującym prawem.

Takie obraz daje oczywiście negatywną opinię o parabankach i nakazuje unikać tego typu firm. Jednocześnie należy mieć świadomość, że na rynku usług finansowych istnieje też wiele innych firm pozabankowych, których działalność nie ma nic wspólnego z parabankami. Wśród nich najlepszym przykładem są pozabankowe firmy pożyczkowe. Zasady ich działania są praktycznie całkowitym przeciwieństwem parabanków. Nie dość, że działają one w oparciu o środki wniesione przez założycieli, to nie gromadzą depozytów od klientów. Dzięki temu jedyne ryzyko utraty środków jest ponoszone przez samą firmę, która może przecież trafić na niewypłacalnych klientów. Poza tym wszystkie działania firm pożyczkowych są zgodne z ustawą o kredycie konsumenckim.

Jak widać, różnice między parabankami a innymi finansowymi instytucjami pozabankowymi są znaczne i nie powinno się mylić ich nazewnictwa. Jednocześnie w negatywnej opinii o parabankach jest mnóstwo prawdy i unikanie korzystania z ich usług będzie najrozsądniejszym z możliwych zachowań.

Ilona Maciejuk