O kosztach chwilówki czytaj w formularzu informacyjnym

2014-04-18 11:47:00

Koszty chwilówek można poznać, czytając formularz informacyjny dostępny nie tylko podczas wizyty w oddziale firmy pożyczkowej, ale także na ich stronach internetowych.

Przed podpisaniem umowy z pożyczkodawcą, warto zapoznać się ze wszystkimi opłatami towarzyszącymi zaciąganej pożyczce. W ten sposób można uniknąć trudnego do spłaty zobowiązania. Wszelkie informacje dotyczące szczegółów danego produktu finansowego można znaleźć w formularzu informacyjnym, dzięki któremu można porównać koszty konkretnych produktów finansowych. Obowiązek przedstawienia klientowi formularza informacyjnego ciąży zarówno na bankach, jak i prywatnych firmach finansowych, a dotyczy to każdej umowy kredytu konsumenckiego. Firmy udzielające internetowych chwilówek również są zobligowane do przedstawiania klientom takiego dokumentu.

O czym można się dowiedzieć z formularza informacyjnego? Z punktu widzenia prawa konsumenckiego formularz informacyjny ma na celu przedstawienie rzetelnych informacji dotyczących pożyczki. W formularzu powinny znajdować się podstawowe informacje na temat kosztów zobowiązania. Dzięki nim interesant ma możliwość zorientować się, czy zasady kredytowania oferowane przez daną instytucję są zgodne z prawem. Informacje o przepisach zakazanych w umowach pożyczek można znaleźć m.in. na stronach urzędów państwowych zajmujących się ochroną praw konsumenckich. Większość firm pożyczkowych przedstawia w formularzach informacyjnych rzetelne dane, co pozwala dokładnie zapoznać się z kosztami, które niesie za sobą dany produkt finansowy.

W formularzu informacyjnym można znaleźć m.in. informacje o kredytodawcy. W przypadku chwilówki będą to nazwa i siedziba oraz adres firmy pożyczkowej. Dokument zawiera informacje o odsetkach wynikających z oprocentowania, prowizjach oraz innych opłatach, czyli w przypadku firm pożyczkowych, choćby o kosztach administracyjnych. Firmy finansowe, tak jak banki, są zobligowane do umieszczenia w formularzu informacji na temat wartości RRSO pożyczki, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Dodatkowo dzięki formularzowi można dowiedzieć o czasie obowiązywania umowy, wysokości pożyczki oraz związanych z nią kosztach. Formularz informacyjny powinien zostać wydany bezpłatnie.

Formularz informacyjny to bardzo cenny dokument. Informacje podawane na stronach internetowych firm finansowych stanowią często jedynie reklamę, a więc ostateczne warunki kredytowania mogą różnić się od tych promowanych. Dzięki danym zawartym w formularzu informacyjnym klient ma możliwość zapoznać ze wszelkimi informacjami odnośnie do kosztów, jakie będzie musiał ponieść, decydując się na skorzystanie z usług danej firmy pożyczkowej. Pamiętać przy tym warto, że każdy konsument może zrezygnować z zaciągniętej pożyczki w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy o nią.

Ilona Maciejuk