Jak działają fundusze akcyjne?

2014-04-16 19:05:00

Fundusze akcyjne skierowane są do osób, które nie boją się ryzyka. Dają możliwość wysokiego zarobku, ale wiążą się też z możliwością poniesienia sporej straty. Czy warto w nie inwestować?

Adresatami funduszy akcyjnych są osoby, które nie boją się inwestować oraz osoby, które chciałyby zarobić więcej niż na stabilnych funduszach przynoszących umiarkowany zysk. Fundusze te inwestują zdecydowaną większość lub całość powierzonych przez inwestorów środków w akcje spółek.

Ryzyko warte zainwestowania

Ryzyko wynikające z inwestowania w fundusze akcyjne polega na tym, że każdego dnia ceny akcji się zmieniają, a sama zmiana bywa radykalna. Zaledwie w ciągu jednego tygodnia zmiana może wynieść nawet kilkadziesiąt procent. Dlatego też zakłada się, że jednostki funduszu akcyjnego powinno się trzymać jak najdłużej, najlepiej kilka lat. W ten sposób można przeczekać również okresy większych zawirowań oraz spadków.

Podział funduszy akcyjnych

Na polskim rynku finansowym wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje funduszy akcyjnych. Należą do nich: fundusze polskich akcji, indeksowe, prywatyzacji oraz rynków zagranicznych.

Jednymi z najbardziej popularnych do inwestowania są fundusze polskich akcji. Fundusze te inwestują w akcje spółek publicznych, które notowane są z powodzeniem na rodzimej giełdzie. Część tych funduszy lokowana jest również rynku pozagiełdowym, który prowadzi Centralna Tabela Ofert, zwana CTO. Fundusze polskich akcji inwestowane są w te akcje, które według założeń mogą jedynie zyskiwać na wartości z biegiem czasu. Są to opinie osób znających się na temacie, zarządzających funduszami polskich akcji. Do portfela tego rodzaju akcji dobiera się tylko te, które dobrze rokują na przyszłość.

Najważniejszym celem funduszy indeksowych jest niejako odwzorowanie składu jednego z indeksów giełdowych, np. WIG lub WIG 20. Wszelkie zmiany wartości jednostek uczestnictwa tych funduszy praktycznie idealnie pokrywają się ze zmianami indeksu, który to z założenia mają właśnie odwzorować.

Fundusze prywatyzacji z założenia inwestują w akcje spółek, zwłaszcza powstałych w wyniku prywatyzacji majątku państwowego. Przykładem jest tutaj Telekomunikacja Polska. Fundusze prywatyzacji inwestują również aktywa w akcje Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, zwanego NFI.

Z kolei fundusze rynków zagranicznych, jak sama nazwa wskazuje, inwestują pieniądze poza granicami kraju. Inwestują przede wszystkim na giełdzie londyńskiej oraz w Nowym Jorku. Nie muszą przy tym ograniczać się tylko do jednego kraju czy kontynentu.

Marzena Kazbieruk