Nie każda firma pożyczkowa to parabank

2014-03-24 14:06:00

Pozabankowych instytucje pożyczkowe potocznie określa się mianem parabanków, stosując te dwie nazwy zamiennie. W wielu przypadkach nie jest to jednak poprawne nazewnictwo.

O ile parabanki z pewnością są pozabankowymi instytucjami udzielającymi pożyczek, o tyle pozabankowe instytucje pożyczkowe nie muszą być wcale parabankami. Różnica w działaniu parabanków i pozabankowych firm pożyczkowych jest bardzo duża, a utożsamianie ich ze sobą jest krzywdzące dla tych drugich, dlatego też postaramy się wyjaśnić sposób działania obu typów instytucji.

Parabanki to specyficzny rodzaj firm, które swoją działalnością starają się kopiować działalność banków. W ich ofercie możemy więc znaleźć zarówno lokaty, wiele innych rozwiązań inwestycyjnych, a także pożyczki, zazwyczaj tytułowane mianem kredytów. W odróżnieniu od banków, działalność parabanków nie jest jednak w żaden sposób kontrolowana przez organy państwowe, co też oznacza, że korzystanie z usług parabanków obarczone jest ogromnym ryzykiem. Warto również podkreślić, że działalność parabanków i oferowane przez nie produkty są finansowane z pieniędzy deponowanych przez klientów. To z kolei oznacza, że w przypadku problemów finansowych parabanku, to właśnie klienci deponujący w nim pieniądze muszą liczyć się z możliwością ich całkowitej utraty.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja firm pożyczkowych działających legalnie. Przede wszystkim świadczą one usługi polegające wyłącznie na oferowaniu pożyczek i nie gromadzą depozytów od swoich klientów. Działają w oparciu o środki wniesione przez właściciela lub zarząd firmy, przez co to właśnie na nich spoczywa ryzyko utraty kapitału. Ponadto działalność firm pożyczkowych jest regulowana przez ustawę o kredycie konsumenckim. W związku z tym stawianie firm pożyczkowych na równi z parabankami jest błędne, a różnice miedzy nimi znaczne.

Obecnie firmy pożyczkowe dbają o to, aby zwiększyć swoją renomę, grubą kreską odcinając się od działalności i praktyk stosowanych przez parabanki. W tym celu utworzony został Związek Firm Pożyczkowych, w ramach którego zrzeszone są firmy dbające o swoją reputację i oferujące klientom pożyczki na jasno określonych zasadach, podlegające pod wspomnianą już ustawę o kredycie konsumenckim.

Renata Grochowska