O zaświadczeniach przy pożyczkach pozabankowych na firmę

2014-03-03 14:12:00

Uzyskanie pożyczki pozabankowej przez firmę często wiąże się z koniecznością przedstawienia wielu zaświadczeń. Jakie dokumenty są wymagane przez instytucje finansowe?

Firmy udzielające pożyczek mają nieco inne zasady przyznawania finansowania firmom, a inne - klientom indywidualnym. W wielu bankach konieczne jest przedstawienie wielu dokumentów finansowych firmy. Mikropożyczki pozabankowe najczęściej nie znajdują się w sferze zainteresowań przedsiębiorstw, a to w właśnie ich przypadku można liczyć na minimum formalności. Przedsiębiorstwa zazwyczaj potrzebują znacznie większych sum, nawet w przypadku zamiaru przeznaczenia ich na bieżącą działalność firmy.

Jaki dokumenty są wymagane przez prywatne instytucje?

Na przykładzie firmy Profi Credit, która oferuje przedsiębiorstwom pożyczki od 5 do 20 tys. zł, widać, że wymagania odnośnie do dokumentów finansowych niezbędnych do przedstawienia w celu uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej nie różnią się wiele od tych, które należy dostarczyć bankowi. Z oferty Profi Credt mogą skorzystać firmy lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które przedstawią informację o zapłaconych składkach ZUS za ostatni miesiąc lub zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS. Jest to standardowa procedura stosowana również przez banki. Nierzetelność w stosunku do urzędów państwowych znaczenie ogranicza zdolność kredytową konsumenta, gdyż instytucje państwa są wierzycielami, którzy mogą jako pierwsi zaspokoić się z majątku firmy. Wnioskodawca starający się o dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorstwa musi dysponować dowodem osobistym lub jego kopią. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny przygotować również kopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dochody można potwierdzić na podstawie aktualnego wyciągu z konta bankowego oraz przedstawiając PIT za ubiegły rok.

Korzyści z pożyczek dla firm

W stosunku do banków firmy pożyczkowe zapewniają dużo szybszą decyzję w sprawie przyznania pożyczki. Korzystając z oferty Profi Credit, nie ma konieczności przedstawiania faktur. Firma akceptuje wszystkie formy rozliczania się z urzędem skarbowym. Pożyczkę mogą otrzymać przedsiębiorcy z własną działalnością gospodarczą, mający co najmniej 25 lat i prowadzący przedsiębiorstwo od minimum 12 miesięcy. Z oferty mogą skorzystać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Emilia Kasińska