O konsekwencjach niespłacania chwilówek

2014-03-03 10:25:00

Niespłacenie chwilówek może wiązać się z poważnymi wydatkami. Jakie grożą pożyczkobiorcy następstwa braku spłaty mikropożyczki pozabankowej?

Coraz więcej osób decyduje się na pożyczenie pieniędzy w prywatnych instytucjach. Czasowe problemy finansowe sprawiają, że konsumenci sięgają po chwilówki, czyli krótkotrwałe pożyczki udzielane przede wszystkim przez firmy działające za pośrednictwem Internetu. O takie wierzytelności ubiegają się z reguły osoby, które mają trudności w uzyskaniu kredytu choćby poprzez negatywną historię kredytową w BIK lub brak zdolności kredytowej.

Sprawdź także: Czy komornik przekreśla szansę na pożyczkę?

Wielu klientów udaje się po dodatkowe pieniądze do firm pozabankowych ze względu na uproszczone procedury oraz krótki czas oczekiwania na fundusze, dzięki czemu z pieniędzy można korzystać nawet po kilkunastu minutach.

Trudności finansowe i brak spłaty pożyczki

Wielu klientów korzystających z chwilówek znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, co nierzadko przekłada się na problemy ze spłatą lub brak możliwości uregulowania zaciągniętej wierzytelności. W takiej sytuacji niestety trzeba liczyć się z dodatkowymi opłatami, które są dość wysokie. Informacje o wszystkich kosztach związanych z pożyczką można znaleźć w umowie i tabeli opłat i prowizji. Zdarza się, że zaliczają się do nich m.in. opłaty za kontakt telefoniczny firmy finansowej z pożyczkobiorcą. Dodatkowe wydatki zależą od danej instytucji. W jednej firmie kontakt odbywa się poprzez monity, a w innej poprzez wizytę pracownika z działu windykacji. Wszystkie tego rodzaju działania są dodatkowo płatne. W części umowy, która wskazuje na konsekwencje zaniechania spłaty, wyszczególnione są również opłaty za nieterminowe regulowanie pożyczki, czyli miedzy innymi wartość odsetek naliczanych za każdy dzień zwłoki w spłacie zobowiązania.

Niespłacona pożyczka a komornik

W przypadku nieuregulowanej pożyczki firma finansowa stara się odzyskać pieniądze przy pomocy windykatorów. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy systematycznie spłacać raty zobowiązania, zanim koszty nadmiernie urosną. Unikanie spłaty chwilówki może wiązać się z negatywnym wpisem do KRD lub innego BIG-u. Wpis do rejestru dłużników może nastąpić po 60 dniach opóźnienia w spłacie pożyczki oraz minimum 200 zł przeterminowanego zadłużenia. Pożyczkodawca chcąc odzyskać swoje pieniądze może również wejść na drogę postępowania sądowego, co oznacza kolejne koszty dla spłacającego, które będzie egzekwował komornik.

Tomasz Słupczyński