Jak uniknąć ryzyka przy pożyczce pozabankowej?

2014-02-25 20:00:00

Przy korzystaniu z pożyczek pozabankowych może pojawić się ryzyko związane z ich wysoką ceną. Można jednak je ograniczyć lub w pewnych sytuacjach go uniknąć.

Pożyczki pozabankowe charakteryzują się z reguły wysokim oprocentowaniem, szeregiem dodatkowych kosztów i wysokimi karami w razie zwłoki w spłacie. Jak uniknąć ryzyka, biorąc taką pożyczkę? Sposobów jest kilka, najlepszy z nich to lektura podpisywanych umów.

Zanim podpiszesz, przeczytaj!

Większość problemów, które pojawiają się po wzięciu pożyczki pozabankowej, wynika nie z czyjejś winy, ale poprzez zbyt duże zaufanie wobec pożyczkodawcy, który podpisuje wniosek z klientem. Trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że to pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za to, co podpisuje i każdy dokument, na którym składa podpis, musi być przez niego przeczytany. Często umowy i załączniki do nich bywają bardzo niejasne i dla wielu osób są mało zrozumiałe. W takiej sytuacji nie należy kierować się zasadą "nie rozumiem, więc podpisuję", ale dewizą "nie rozumiem, zabieram do domu kopię umowy i poradzę się kogoś kompetentnego".

Warto stawiać pytania osobie, która przedkłada daną umowę do podpisania. Obowiązkiem pracownika firmy pozabankowej jest dokładne poinformowanie klienta o istotnych elementach umowy. Jeżeli doradca nie chce udzielić konkretnej odpowiedzi lub wskazać punktu w umowie, tym bardziej będzie to wskazówką, że podpisanie dokumentu należy odłożyć lub zaniechać tej czynności w ogóle.

Na co zwracać uwagę?

Każda instytucja zajmująca się kredytowaniem, udzielaniem pożyczek, lokowaniem środków czy obrotem gotówką opracowuje do swoich produktów tzw. tabele opłat i prowizji. Jest to załącznik do umowy, któremu należy bliżej się przyjrzeć. Zawiera on odpowiedź na pytanie, za co faktycznie można zapłacić poza samym oprocentowaniem. Najczęstsze zapisy w umowach o pożyczkę z parabanku to prowizja przygotowawcza, za przyznanie gotówki i za rozpatrzenie wniosku. Ważna jest również opłata w razie opóźnienia spłaty raty. Są to koszty, które znacząco potrafią zmniejszyć opłacalność zaciągania pożyczki.

Brać czy nie brać?

Nie istnieje jedna odpowiedź. Są bowiem osoby, które potrzebują natychmiastowego zastrzyku gotówki, ale nie mogą jej dostać w ramach kredytu bankowego. Jeśli zaciągnięcie pożyczki jest konieczne, należy zrobić wszystko, by uniknąć ryzyka. Podstawowa rada to uważne czytanie tego, co przyjdzie podpisać.

Tomasz Słupczyński