Pożyczka pozabankowa może być nieoprocentowana

2014-02-20 11:45:00

Duża konkurencja na rynku pożyczek pozabankowych sprawia, że klienci znaleźć mogą oferty zupełnie nieoprocentowane.

Oprocentowanie nominalne pożyczek nie może przekroczyć wartości określonej w ustawie antylichwiarskiej. Jego maksymalną wysokość wyznacza czterokrotność stopy lombardowej ustalonej przez NBP. Wiele firm pożyczkowych oferuje pożyczki bez oprocentowania. Takie produkty finansowe są kierowane przede wszystkim do nowych klientów, którzy korzystają z usług konkretnego wierzyciela po raz pierwszy. Brak oprocentowania pozwala na zmniejszenie sumy koniecznej do spłaty. Najczęściej z takimi ofertami można spotkać się przy mikropożyczkach, zapewniających dodatkowe pieniądze na czas od kilku do kilkudziesięciu dni. Warto pamiętać, że nie zawsze brak oprocentowania jest korzystny. W skład kosztów wierzytelności poza oprocentowaniem nominalnym wchodzą dodatkowe opłaty, które mogą być dość wysokie. Zdarza się, że instytucje pozabankowe gwarantują również brak pozostałych kosztów, co umożliwia zwrócenie dokładnie takiej samej kwoty, jaką się pożyczyło.

Nieoprocentowana chwilówka może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które przeżywają krótkotrwałe trudności finansowe. Przy czasowym braku płynności finansowej taki produkt pozwala na pożyczenie i oddanie niemal takiej samej sumy. Uregulowanie wierzytelności bez obowiązku dopłacenia kilkunastu procent odsetek jest komfortową sytuacją, zwłaszcza, że odsetki nakładane przez instytucje pozabankowe są najczęściej wysokie, pomimo tego że stopa lombardowa, od której ustala się wysokość maksymalnego oprocentowania, jest dość niska. Z drugiej strony, ze względu na dodatkowe wydatki związane z prowizją czy opłatami administracyjnymi możliwość skorzystania z zerowego oprocentowania jest atrakcyjna, gdyż pozwala znacznie obniżyć łączne koszty zobowiązania. Analizując poszczególne oferty, nie warto jednak kierować się jedynie brakiem oprocentowania nominalnego czy jego niską wartością, gdyż jest to jedynie jeden z elementów rzeczywistego oprocentowania wierzytelności. Na zerowe oprocentowanie pierwszych pożyczek mogą liczyć klienci m.in. w Vivus i OkMoney.

Ilona Maciejuk