Czy można odstąpić od chwilówki?

2014-05-12 13:20:00

Dodatkowy zastrzyk gotówki kusi jednego z nas. Na wypadek dziury w domowym budżecie zawsze możemy liczyć na wsparcie finansowe z ramienia kredytu gotówkowego lub popularnej chwilówki. Co dzieje się w sytuacji, kiedy uznajemy naszą decyzję za pochopną i chcemy odstąpić od pożyczki?

Zgodnie z zapisami ustawy o kredycie konsumenckim konsument może odstąpić od umowy kredytu w trybie 14 dni od podpisania umowy. Kredytobiorca nie musi również podawać przyczyny rezygnacji z umowy pożyczki. Dodatkowo może to zrobić w ostatni dzień poprzez wysłanie specjalnego oświadczenia do banku. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi od kilku lat integralną część umowy kredytowej. Wystarczy zatem wypełnić ów dokument i wysłać do banku czy pozabankowej instytucji pożyczkowej.

Standardowy termin na dostąpienie od umowy może ulec wydłużeniu w sytuacji, kiedy kredytodawca nie do końca wywiązał się z zapisu danych wymienionych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim. Odstąpienie od kredytu nie jest związane z żadnymi nadprogramowymi opłatami. Kredytodawca nie może zastrzec sobie konieczności uiszczenia opłaty czy prowizji z tego tytułu. W momencie, kiedy podczas zawierania umowy o kredyt konsumencki, została pobrana prowizja, bank ma obowiązek ją zwrócić kredytobiorcy.

Jeżeli chodzi o tak zwane kredyty ratalne, zawierane w różnego rodzaju sklepach, to rezygnacja z finansowania wygląda bardzo podobnie. Wówczas sprzedawca jest zobowiązany do odesłania na konto banku środków wynikających z uruchomionego kredytu. Czas na odstąpienie to również 14 dni. Kredytodawca przedstawia sprzedawcy kopię oświadczenia o odstąpieniu od kredytu, na podstawie którego wykonywane są dalsze działania.

Cała procedura opisana powyżej odnosi się również do tych klientów, którzy zdecydowali się na wzięcie pozabankowej chwilówki. Otóż prawo do odstąpienia od umowy pożyczki ma również osoba, która wzięła pożyczkę na okres do 30 dni. Na mocy ustawy o odstąpieniu, zarówno pożyczkobiorca, jak i pożyczkodawca ma obowiązek zwrócić wszystkie środki, które były przedmiotem zawartej umowy. Odstąpienie od chwilówki może wiązać się z kosztami dla pożyczkobiorcy, bowiem pożyczkodawca ma prawo do naliczenia odsetek za czas korzystania z udostępnionych pożyczkobiorcy funduszy.

Emilia Kasińska