Na czym polega refinansowanie kredytu samochodowego?

2014-01-31 21:00:00

Refinansowanie to pozyskanie środków finansowych z zewnętrznego źródła celem spłaty pierwotnego zobowiązania. Pojęcie refinansowania wzięło się z pomocy finansowej udzielanej bankom komercyjnym przez banki centralne. W operacjach banków komercyjnych coraz większe znaczenie ma refinansowanie kredytu.

W większości ofert banków komercyjnych znajdziemy propozycje refinansowania pożyczki. Dotyczy ona nie tylko kredytów hipotecznych czy gotówkowych, ale także kredytów celowych. Przykładem jest kredyt samochodowy. Kilka lat temu banki miały do czynienia z wzrostem zainteresowania konsumentów tego rodzaju kredytami: co dziesiąty klient planował wówczas kredyt na auto. Część osób, które kilka lat temu zaciągnęły pożyczkę na ten cel, dzisiaj chce ją refinansować.

Refinansować kredyty samochodowe można między innymi w banku Santander. Bank oferuje atrakcyjne oprocentowanie, jednak ten parametr zależy w dużej mierze od warunków, które otrzymaliśmy u poprzedniego kredytodawcy. Kredyt refinansowy na samochód w Santanderze jest udzielany na spłatę kredytu na pojazd o maksymalnej wadze 6,5 tony. Auto, które chcemy kredytować, nie może mieć więcej niż 7 lat.

Oferta Santandera jest dodatkowo wzbogacona o ubezpieczenie. Chroni ono od całkowitego trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Compensa SA. Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od oferty. Największy pakiet obejmuje: zgon, całkowite i trwałe inwalidztwo, śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego oraz śmiertelną chorobą ubezpieczonego.

Renata Grochowska