Gdzie założyć lokatę w euro?

2014-01-02 05:28:00

Coraz niższe oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych sprawia, że chętnie szukamy rozwiązań alternatywnych dla nieopłacalnych rachunków depozytowych w złotówkach. Jednym z nich są lokaty w euro oraz w innych walutach obcych uważanych powszechnie za bezpieczne.

Lokaty walutowe są bardzo popularnym rozwiązaniem dla tysięcy osób. Z jednej strony jest to oczywiste, ponieważ statystycznie to właśnie lokaty są jedną z najbezpieczniejszych form przechowywania pieniędzy przy jednoczesnym powiększaniu majątku. O ile depozyty w walucie rodzimej dają wystarczającą pewność, że pieniądze na nich złożone nie wyparują wskutek zmian czynników rynkowych, o tyle w przypadku lokat walutowych sprawa ma się nieco inaczej.

Lokaty walutowe można znaleźć w ofercie sporej części banków, jednak lista akceptowanych walut ogranicza się do tych uważanych za stabilne, czyli wspomnianego euro, ale też dolara, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego. Niestety, oprocentowanie tego typu depozytów jest relatywnie niskie i tylko w nielicznych przypadkach przekracza 1,5 proc. Co więcej, dotyczy to tylko lokat długoterminowych, których długość będzie wynosiła co najmniej 12 miesięcy. W innych przypadkach lokaty w euro mogą przynieść zdecydowanie mniejsze zyski, o ile w ogóle będą to zyski.

Tak niskie oprocentowanie, jakie obecnie funkcjonuje na rynku lokat, jest związane z głównie ze stopami procentowymi w kraju i poza jego granicami. Co więcej, lokaty euro i inne walutowe są obarczone ryzykiem kursowym. W rzeczywistości może się więc okazać, że lokata, która z założenia ma zabezpieczać i pomnażać nasze oszczędności, w rzeczywistości pomniejszy je o pewną kwotę, będącą konsekwencją nierentownego przewalutowania.

Lokata w euro będzie korzystnym rozwiązaniem przede wszystkim w przypadku posiadania jednocześnie kredytu w tej walucie. Jednoczesne korzystanie z obu produktów pozwoli przynajmniej w małym stopniu niwelować różnice wynikające ze zmian kursowych. Dodatkowo warto podkreślić, że w przypadku lokat w euro należy liczyć się również z tym, że jeśli nie posiadamy wcześniej środków zgromadzonych w tej walucie, bank samodzielnie przeliczy koszt wymiany walut po kursie korzystnym dla siebie, a niekoniecznie korzystnym dla klienta.

Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem dla wszystkich osób zainteresowanych złożeniem pieniędzy na lokacie będzie skorzystanie z tych w złotówkach. Ich oprocentowanie będzie zdecydowanie wyższe, a ryzyko kursowe całkowicie wyeliminowane.

Tomasz Słupczyński