Czy emeryt ma szansę na kredyt samochodowy?

2014-01-02 21:21:00

Osiągnięcie wieku emerytalnego dla sporej części podatników oznacza upragniony moment, kiedy to nadchodzi czas na zasłużony odpoczynek od pracy. Inaczej wygląda jednak sytuacja, gdy nasza emerytura nie pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb, a sam wiek również nie ułatwia znalezienia sposobu na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Tutaj pojawia się pytanie o możliwość zaciągnięcia kredytu samochodowego przez emeryta.

Z punktu widzenia banku emeryci i renciści są bardzo wiarygodną, a jednocześnie ryzykowną grupą klientów. Z jednej strony takie osoby posiadają stały dochód wypłacany przez państwo, a z drugiej znajdują się w wieku, który może poddawać w wątpliwość możliwość spłaty kredytu do końca. Nie oznacza to jednak, że kredyty samochodowe dla emerytów pozostają tylko w sferze ich marzeń. Wręcz przeciwnie, mogą być znacznie łatwiejsze do zdobycia, niż jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Emeryt lub rencista ubiegający się o kredyt samochodowy z pewnością będzie musiał wykazać się zdolnością kredytową, czyli w jego przypadku wysokością świadczeń wypłacanych mu z ZUS. Będzie to determinowało maksymalną kwotę kredytu, jaka będzie mogła zostać mu przyznana. Oczywistym jest, że starsza osoba otrzymująca świadczenie w wysokości około 1000 zł netto miesięcznie raczej będzie miała nikłe szanse na pożyczkę rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, jednak jeśli wysokość świadczenia przekracza nieco tę kwotę (przy założeniu, że wnioskodawca nie posiada innych zobowiązań kredytowych), to również wysokość kredytu samochodowego może okazać się wystarczająca na zakup wymarzonego auta. Co więcej, w wielu przypadkach procedury przyznawania pożyczek dla emerytów są znacznie uproszczone, a samo okazanie ostatniego odcinka emerytury czy renty (lub wyciągu z ROR, który potwierdzałby wpływ pieniędzy z ZUS na konto) jest podstawą do przyznania kredytu. Oczywiście, gdy historia kredytowa wnioskodawcy na to pozwala.

Warto dodać, że szczególnie atrakcyjną grupą klientów są dla banków młodzi emeryci, którzy posiadają np. świadczenia mundurowe czy górnicze. W ich przypadku wiek przejścia na emeryturę nie jest wysoki, a dochody stabilne. Mimo tego nawet jeśli sytuacja finansowa emeryta jest nieco gorsza, ze względu na niewysoką wartość świadczenia, pomocą może okazać się przystąpienie do kredytu współmałżonka. Zsumowanie dochodów małżeństwa znacznie zwiększa zdolność kredytową i możliwość spłaty zobowiązania.

Ostatnim rozwiązaniem są pożyczki dla emerytów oferowane przez instytucje pozabankowe. Niestety w ich przypadku emeryci powinni zwracać uwagę na poszczególne warunki, zawarte w kolejnych paragrafach umowy pożyczkowej, ponieważ łatwo przeoczyć niekorzystne dla pożyczkobiorcy zapisy informujące o dodatkowych opłatach.

Marzena Kazbieruk