Pożyczka w SKOK-u alternatywą dla kredytu samochodowego

2013-12-20 20:44:00

Klientom pragnącym pozyskać finansowanie na zakup samochodu banki oraz prywatne firmy pożyczkowe oferują różne możliwości. A co ze SKOK-ami? Sprawdź,  jakie warunki mają do zaproponowania konsumentom.

Zakup samochodu, zarówno nowego jak i używanego, można sfinansować korzystając z oferowanych przez różne instytucje produktów. Należą do nich przede wszystkim kredyty w bankach oraz pożyczki w prywatnych firmach pozabankowych. Inną możliwością jest posłużenie się dość popularną formą finansowania pojazdów jaką jest leasing. Po pieniądze na zakup samochodu można także udać się do SKOK-u.

Na jakich zasadach działają SKOK-i

Pierwsze Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe zaczęły funkcjonować na polskim rynku w początku lat 90' ubiegłego stulecia. Są to instytucje finansowe, zrzeszające ludzi chcących oszczędzać pieniądze, niemniej w ramach SKOK-ów istnieje również możliwość uzyskania pożyczki. Różnica pomiędzy SKOK-iem a bankiem jest taka, że w SKOK-u nie stajemy się klientami, ale członkami. Wpłacając czy pożyczając pieniądze, zostajemy poniekąd współwłaścicielami tej instytucji finansowej.

Czy SKOK-i są parabankami?

SKOK-i nie są bankami, trudno także nazywać je parabankami. Z punktu widzenia prawa SKOK nie jest bankiem, ponieważ nie działa na podstawie prawa bankowego, ale ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o prawie spółdzielczym. Od 2012 r. ich działalność została objęta nadzorem KNF, który do tej pory kontrolował jedynie pracę banków. Jednocześnie kapitał zgromadzony w kasach spółdzielczych uzyskał ochronę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Produkty kredytowe SKOK-ów pod względem ich atrakcyjności nie odbiegają od ofert banków. Jeśli chcemy uniknąć zbędnych formalności, jakich musielibyśmy dopełnić starając się o kredyt samochodowy w banku, możemy porównać ze sobą oferty tradycyjnych pożyczek zarówno bankowych, jak i SKOK-ów. Dzięki temu będziemy mogli dopasować warunki kredytu do swoich potrzeb, a pole manewru w zakresie ilości dostępnych ofert, zwiększy się.

Oferta produktowa SKOK-ów

Warto wiedzieć, że oferta produktowa SKOK-ów nie jest jednolita. SKOK-i to różne organizacje, które najczęściej działają regionalnie. Część Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych próbuje się łączyć, w celu ujednolicenia standardów działania. Na taki krok zdecydował się największa z kas, czyli SKOK Stefczyka. W ten sposób powstała grupa Kas Stefczyka, w której klienci mogą liczyć na ujednolicone standardy obsługi oraz podobną ofertę produktów. 

Jak zostać członkiem SKOK-u?

SKOK to nie bank. Udając się po kredyt do SKOK-u, nie jesteśmy klientem tej instytucji, ale osobą pretendującą do zostania członkiem kasy spółdzielczo-kredytowej. Tylko taki status pozwala na skorzystanie z proponowanej przez niego oferty. W tym celu konieczne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej, uiszczenie wpisowego, wykupienie udziału, opłacenie wkładu członkowskiego oraz składki, a gdy SKOK działa przy stowarzyszeniu trzeba do niego przystąpić i opłacić wpisowe. W większości SKOK-ów, w celu ułatwienia klientom skorzystania z oferty produktów, przyjmują symboliczne opłaty, niezbędne do uiszczenia, by nabyć członkostwo, które mogą wynosić nawet kilka złotych.

Tomasz Słupczyński