Kredyt samochodowy pod zastaw kupowanego auta - plusy i minusy

2013-12-18 18:50:00

Kredyt samochodowy to często spotykana forma finansowania nabywanego auta, motocykla czy skutera. Nierzadko zabezpieczeniem dla wierzyciela staje się wtedy sam pojazd. Jakie są plusy oraz minusy zaciągania kredytu pod taki zastaw?

Pomimo tego iż najczęstszą formą zabezpieczenia udzielanego przed banki finansowania jest hipoteka, zastaw rejestrowy jest dość popularnym sposobem dającym wierzycielowi gwarancję odzyskania jego pieniędzy. Pożyczkodawcy korzystają z zastawu rejestrowego w przypadku pożyczek na stosunkowo niewielkie kwoty. Na podstawie prawa o zastawie rejestrowym ruchomość, która staje się zabezpieczeniem, trafia na listę specjalnego spisu, który funkcjonuje na podobnych zasadach co zapisy w księgach wieczystych nieruchomości. Zastaw może być ustanowiony jedynie na ruchomościach, posiadających wartość majątkową. Gdy umowa ustanawiająca zastaw nie wskazuje inaczej, obciążana jest zarówno sama ruchomość, jak też jej przynależności i części składowe.

Korzyści z ustanowienia zastawu rejestrowego

Ustanowienie zastawu na ruchomości to popularna forma zabezpieczenia kredytów samochodowych. Z punktu widzenia banku poręczenie rejestrowe na samochodzie zapewnia możliwość łatwego odzyskania pieniędzy, w przypadku braku spłaty zobowiązania. Klient decydujący się na zastaw zwiększa swoją zdolność kredytową, co podnosi jego szanse na otrzymanie pożądanego finansowania. Dodatkowo, warto wiedzieć, że banki często udzielają tańszych kredytów, gdy są one lepiej zabezpieczone. Konsumenci mogą wówczas liczyć na niższe oprocentowanie lub zmniejszenie wysokości kosztów dodatkowych, takich jak prowizja.

Kredyt samochodowy pozwala na zakup pojazdu, który staje się własnością kupującego, co odróżnia ten sposób finansowania od leasingu. W przypadku kredytu na ogół istnieje możliwość uregulowania go przed czasem, wydłużenia okresu spłaty, zawieszenia pożyczki. Ponadto kredyt samochodowy zapewnia nam często możliwość swobodnego dysponowania autem.

Minusy kredytu pod zastaw auta

Oprócz niewątpliwych korzyści, płynących z wykorzystania zastawu przy kredycie samochodowym, istnieją również pewne wady tej decyzji. Brak terminowych spłat może prowadzić do sytuacji, gdy bank zdecyduje się na zerwanie umowy kredytowej i przejęcie pojazdu. Kolejną złą stroną jest to, że znacznie trudniej jest sprzedać taki samochód. W tym przypadku na sprzedawcy ciąży obowiązek poinformowania kupującego o ustanowieniu zastawu na sprzedawanej ruchomości, co sprawia, że trudniej jest uzyskać korzystną cenę za dany pojazd.

Co zamiast kredytu samochodowego?

Wspomnianym wcześniej produktem finansowym, z którego mogą skorzystać klienci przy zakupie samochodu, jest leasing. Minusem tej formy kredytowania jest fakt, że leasingobiorca nie staje się właścicielem pojazdu. Przy popularnej formie leasingu operacyjnego konsument staje się właścicielem samochodu dopiero po zakończeniu okresu leasingowania.

Ilona Maciejuk