Jakie dokumenty do wniosku o kredyt samochodowy?

2014-01-07 15:06:00

Jedną z częstszych przyczyn zaciągania kredytów jest zakup samochodu. Starając się o tego rodzaju pożyczkę, warto wiedzieć, jakie dokumenty trzeba będzie dołączyć do wniosku o nią.

Ubieganie się o kredyt samochodowy, z racji dużej popularności takiego rozwiązania, musiało zostać przez banki maksymalnie uproszczone. Nie oznacza to jednak, że samo złożenie wniosku wystarcza do przyznania finansowania, dzięki któremu kupimy interesujący nas pojazd. Aby tak się stało, należy przedłożyć w banku odpowiednie dokumenty, które potwierdzą naszą tożsamość, a także pozwolą zweryfikować naszą zdolność i wiarygodność kredytową.

Pierwszy dokumentem, bez którego oczywiście cała operacja nie będzie mogła zostać przeprowadzona jest dowód osobisty. Jest on wymagany zarówno od osób fizycznych, jak i przedstawicieli spółek cywilnych czy spółek prawa handlowego. Często banki wymagają także drugiego dokumentu tożsamości, którym w przypadku kredytów samochodowych najczęściej jest prawo jazdy.

Niezbędne do wniosku kredytowego będą także dokumenty dochodowe. To, co powinny zawierać, zależy głównie od źródła uzyskiwanego dochodu. Dla zatrudnionych na etat podstawą zawsze jest zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy, choć można często wymiennie dostarczyć wyciągi z konta potwierdzające wpływ wynagrodzenia i umowę o pracę. Osoba wykonująca wolny zawód musi natomiast wykazać zaświadczenie lub dyplom uprawniający ją do wykonywania zawodu. Aby udokumentować swoje zarobki bywa proszona jest o dostarczenie wyciągów z konta osobistego, choć często tego rodzaju profesje pozwalają na zastosowanie uproszczonej procedury weryfikacji zdolności kredytowej, wymagając od wnioskodawcy jedynie oświadczenia o osiąganych dochodach - z reguły z ostatnich 6 miesięcy.

W przypadku emerytów i rencistów należy zadbać o posiadanie ostatniego dowodu wypłaty świadczenia, czasem wymagane jest także przedłożenie aktualnej decyzji ZUS o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia. Zwykle niezbędne będzie także okazanie legitymacji emeryta lub rencisty, zwłaszcza, jeśli świadczenie zostało przyznane na czas określony.

Osoby prowadzące działalność rolną muszą zazwyczaj wykazać oryginał zaświadczenia z urzędu gminy potwierdzającego fakt posiadania gospodarstwa rolnego, a także dowód opłacenia ostatniej składki KRUS i zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatku do UG.

W przypadku przedsiębiorców z pewnością niezbędny będzie NIP, REGON oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a także dokumenty dochodowe - różne w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Gdy zamierzamy skorzystać z kredytu opiewającego na wyższą kwotę, bank może żądać od wnioskodawcy wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez współmałżonka, jeśli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim z ustaloną wspólnotą majątkową. Jeśli między małżonkami istnieje rozdzielność, wymagane będzie okazanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (np. aktu notarialnego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej).

Emilia Kasińska