Czym charakteryzują się kredyty leasingowe?

2013-12-16 08:00:00

By zakupić interesujące nas auto za pomocą środków pozyskanych od banku, konsumenci muszą najpierw zdecydować, jaki rodzaj kredytu wybrać – kredyt gotówkowy, samochodowy czy też leasing. A czym wyróżnia się leasing na tle pozostałych form kredytowania?

Osoba decydująca się na leasing nabywa prawo do korzystania z danego pojazdu, mimo iż jest on prawną własnością leasingodawcy. W zamian za to leasingobiorca zobowiązuje się do opłacania rat, które jednocześnie spłacają wartość przedmiotu umowy, aby na koniec umożliwić jego całkowity wykup.

Duże znaczenie dla obu stron umowy leasingowej ma także rodzaj leasingu. W tej kwestii wyróżniamy leasing operacyjny i finansowy. Największa i najważniejsza różnica między nimi dotyczy uprawnień do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy jest traktowany jako składnik majątkowy leasingodawcy, który ma też obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych - odwrotnie niż w przypadku leasingu finansowego, gdzie obowiązek ten spoczywa na leasingobiorcy.

W przypadku leasingu operacyjnego istotny jest też fakt, iż podatek VAT za przedmiot leasingu jest doliczany do każdej raty, a nie wpłacany w całości przy pierwszej racie spłaty i odbiorze danego przedmiotu, jak to ma miejsce w przypadku leasingu finansowego. Dla przedsiębiorców oznacza to znacznie niższe koszty ponoszone w początkowej fazie regulowania zobowiązania, a to sprawia, że na leasing operacyjny decyduje się aż około 85 proc. przedsiębiorców korzystających z leasingu.

Inaczej wygląda też kwestia przejścia przedmiotu leasingowego na własność leasingobiorcy. W przypadku leasingu operacyjnego odbywa się to poprzez dokonanie wykupu za kwotę zależną od stawki amortyzacji i okresu wykupu. W przypadku leasingu finansowego przedmiot umowy przechodzi na własność leasingobiorcy automatycznie, wraz ze spłatą ostatniej raty i bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wykupu.

Leasing może być bardzo korzystną formą nabycia środków materialnych. Dla przedsiębiorcy oznacza mniejszą ilość formalności w porównaniu do kredytu samochodowego, ale też lepsze warunki nabycia przedmiotu, które są negocjowane przez firmę leasingową bezpośrednio u sprzedawców i dilerów. Często jednak sama możliwość wyboru leasingu operacyjnego i wliczenia wszystkich rat w koszt uzyskania przychodu jest decydującą kwestią przemawiającą na korzyść takiego rozwiązania.

Marzena Kazbieruk