Sprawdź, zanim weźmiesz kredyt gotówkowy na wakacje

2012-07-11 14:02:15

Niejedna osoba wyjedzie w najbliższym czasie na wczasy za środki uzyskane w ramach kredytu. Zaciągając kredyt gotówkowy w banku, warto być uważnym i bez skrupułów pytać o wszystkie szczegóły doradcę. Niewiedza i niewyjaśnienie pewnych spraw z kredytodawcą mogą klienta drogo kosztować.

Formularz dla ułatwienia

Od 18 grudnia 2011 r. banki mają obowiązek, aby każdemu klientowi zainteresowanemu zaciągnięciem kredytu konsumpcyjnego (kredyt gotówkowy, samochodowy) przedstawić formularz informacyjny, zawierający wszystkie parametry zobowiązania, tj. m.in. stopę oprocentowania kredytu i warunki jej ewentualnej zmiany, prowizję za udzielenie kredytu, rzeczywistą stopę procentową (uwzględniającą wszystkie koszty kredytu), zasady i terminy spłat rat, koszty związane z zawarciem umowy, konsekwencje nieterminowych płatności itd.

Formularz ten jest jednakowy dla wszystkich banków, więc po zebraniu kilku ofert z różnych banków, można w domu spokojnie je porównać, co znacznie ułatwia podjęcie optymalnej decyzji.

Podobne informacje powinna oczywiście zawierać umowa kredytowa. Jeśli więc kredytobiorca zwrócił uwagę, że dokument przedstawiony mu przez bank odbiega od reguł ustawy o kredycie konsumenckim, ma prawo wnioskować o anulowanie kredytu i oddać pożyczone środki bez odsetek.

Jaki kredyt jest najkorzystniejszy?

Najważniejszym wskaźnikiem atrakcyjności oferty kredytu gotówkowego jest jego oprocentowanie rzeczywiste (RRSO), czyli całkowity koszt kredytu (wyrażony procentowo w stosunku rocznym do kwoty kredytu). Oprócz oprocentowania nominalnego, wartość ta uwzględnia prowizję, marżę i inne opłaty związane z zaciągnięciem i spłatą zobowiązania.

Warto jednak pamiętać, że nieraz dodatkowym warunkiem skorzystania z danej oferty jest zakup ubezpieczenia, karty kredytowej czy otwarcie konta. Kosztów związanych z tymi produktami nie wlicza się do kosztów kredytu gotówkowego. Informacja o obowiązku skorzystania z innego produktu, oraz koszt jego użytkowania, także powinna się znaleźć w formularzu informacyjnym.

Choć banki mają dużo obowiązków dotyczących informowania klienta o kosztach kredytu i konsekwencjach, nic nie zastąpi jednak zwykłej uwagi i roztropności przy zaciąganiu kredytu. O wszystkie, nawet z pozoru najbardziej błahe sprawy, należy pytać doradcę. Chyba nikt nie chciałby, żeby pewnie jedyne wakacje w całym roku zostały zepsute przez nieuważnie zaciągnięty kredyt. Autor: Marta Ośko
Comperia.pl

Marta Ośko

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam