Szczegóły oferty
BOŚ
BOŚ

Pożyczka hipoteczna

Kwota:
200 000 zł
Okres:
20 lat
Wartość nieruchomości:
1 333 300 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 234,25 zł
Twój wkład własny:
85% (1 133 300 zł)
RRSO:
4,33%
Prowizja:
6 000 zł (3%)
Oprocentowanie nominalne:
3,87%
w tym marża:
3,6%
w tym WIBOR:
0,27%
Ubezpieczenie pomostowe:
166 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
0 zł (0%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
700 zł
Weksel:
tak
Wcześniejsza spłata:
3%
Całkowita kwota do zapłaty:
296 920,83 zł
Całkowity koszt:
96 920,83 zł
Dodatkowe informacje:
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej uruchamianej jednorazowo na spłatę zobowiązań kredytowych, na podstawie przykładu reprezentatywnego dla zabezpieczenia na lokalu mieszkalnym na dzień 4.09.2019r. wynosi 6,41% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 200 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 5,39% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 4.09.2019r. wynosi 1,79%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,6%, LTV = 50%, całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 3% od kwoty kredytu tj. 6000 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00% marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 9500 PLN, m-czny koszt prowadzenia ROR – (EKOKonto bez kosztów) w całym okresie kredytowania 0 PLN przy spełnieniu warunków zwolnienia z opłaty, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem.Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i przy uwzględnieniu podwyższonej marży do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 1 336,70 PLN. Natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 1 216,73 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 381 256,88 PLNOstateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy