Polityka Prywatności Ubezpieczenia

Administratorem Twoich danych osobowych jest Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000465027, NIP 5213649980 o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 182 500 zł, zwana dalej „Spółką”. 

Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@comperia.pl lub napisz do wyznaczonego przez Spółkę inspektora ochrony danych osobowych iod@comperia.pl. Możesz także wysłać list na adres pocztowy Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o., ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa.

Twoje dane przetwarzamy w celach:

 • zawarcia i należytego wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie zapytania oferty ubezpieczenia ( podstawą jest Twoja zgoda )
 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego ( podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego administratora )
 • wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego administratora )
 • rozpatrywania reklamacji  ( podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego administratora )
 • marketingowych, w tym przedstawienie oferty ubezpieczenia ( podstawą jest Twoja zgoda oraz nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest budowanie relacji z klientami i pozyskiwanie nowych klientów )
 • doboru usług poprzez analitykę potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów, badania satysfakcji ( podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest poprawa jakości naszych usług )
 • dowodowych, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia ( jest to nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  )
 • korzystając z naszych serwisów przetwarzamy Twoje dane zapisane w plikach Cookies w celu umożliwienia działania naszych serwisów oraz dane zapisywane na serwerze w postaci np. twojego adres IP w logach serwera ( podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest umożliwienie dostępu do informacji naszym klientom )

Twoje dane mogą trafić do odbiorców danych takich jak:

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy. Dane do  Towarzystw Ubezpieczeniowych przekazywane są w celu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz jej wykonania, mogą także być przekazywane w celach reklamacyjnych lub w związku z wypełnianiem obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.
 • Poczta Polska, firmy kurierskie, jeżeli przesyłamy do Ciebie korespondencję.
 • Nasi podwykonawcy np. firma księgowa, kancelarie prawnicze, firma hostingowa, firmy obsługujące komunikację elektroniczną. 
 • Comperia.pl S.A. będąca częścią Grupy Kapitałowej Comperia.

Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres :
 • jeżeli dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia, nie krótszy niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli maksymalnie do 10 lat od daty końca ubezpieczenia 
 • jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia, przez okres 6 miesięcy w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zapytaniu wstępnym o produkt
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub do celów marketingowych

Masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • jeśli posiadamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem

Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem,  masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( więcej informacji uzyskasz na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155 ).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych w związku z zawieraną umową, jest konieczne do dokonania oceny ryzyka jak i do wykonywania umowy ubezpieczenia, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. 
 
Informacja o Cookies
 1. Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • tworzenie statystyk - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

  Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itd.