Odstąpienie od umowy pożyczki gotówkowej

2014-01-08 09:50:00

Pochopnie zaciągnąłeś pożyczkę gotówkową? Nic straconego, nie musisz jej spłacać. Wystarczy, że w ciągu 14 dni odstąpisz od umowy, a właściwie nie spotkają Cię żadne konsekwencje.

Jak odstąpić od umowy kredytu?

Każdy kredytobiorca i pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia (chyba, że w umowie kredytowej wpisano dłuższy okres do „namysłu”). Nie musi podawać przyczyny rezygnacji z kredytu czy pożyczki gotówkowej. Wystarczy, że dostarczy bankowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór tego pisma otrzymuje się już w momencie podpisywania umowy kredytowej z bankiem, SKOK-iem czy innym pożyczkodawcą.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć u kredytodawcy lub pośrednika kredytowego bezpośrednio, lub drogą pocztową. Co istotne, dla zachowania 14-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Czy to coś kosztuje?

Samo odstąpienie od umowy kredytu nie może być związane z koniecznością wniesienia jakiejś dodatkowej opłaty na rzecz kredyto- czy pożyczkodawcy. Kosztem ponoszonym przez kredytobiorcę są natomiast odsetki od pożyczonej kwoty, za okres od dnia wypłaty środków do dnia ich zwrotu. Na spłatę niepotrzebnie zaciągniętego kredytu konsument ma 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Teoretycznie więc klient może trzymać pieniądze z kredytu, od którego zamierza odstąpić jeszcze przez ok. miesiąc, ale musi liczyć się z odsetkami.

Bank zwraca natomiast pożyczkobiorcy wszystkie pobrane od niego koszty, z wyjątkiem opłat na rzecz organów administracji publicznej i opłat notarialnych.

Odstąpienie od kredytu ratalnego

Od umowy kredytu wiązanego, czyli np. umowy kredytu na zakup samochodu zawartej u dealera, albo umowy kredytu ratalnego zawartej w sklepie RTV/AGD na sfinansowanie zakupu komputera, także można odstąpić. Konsument przedstawia kredytodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a bank na tej podstawie żąda zwrotu danej kwoty od sprzedawcy. Konsument oddaje zaś bankowi należne odsetki.

Kwestia zwrotu towaru sprzedawcy lub innego uregulowania należności niż posiłkując się kredytem ratalnym, zależy od zapisów umowy między konsumentem a sprzedawcą. Umowa sprzedaży jest bowiem niesprzężona z umową kredytu finansującego dany zakup. Możliwe jest takie sformułowanie umowy, aby towar został wydany dopiero po upływie czasu na odstąpienie od umowy kredytu ratalnego. Z drugiej strony, zabronione jest uzależnienie zaakceptowania prawa konsumenta do odstąpienia od umowy o kredyt od zwrócenia przez niego otrzymanego towaru.

Co istotne, ustawodawca umożliwił odwrotną poniekąd opcję. Skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy nabycia danego towaru jest skuteczne także w stosunku do umowy o kredyt wiązany.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam