Kwestie rodzinne, a możliwość skorzystania z MdM

2014-02-21 13:42:00

Wiele wątpliwości wśród osób zainteresowanych programem Mieszkanie dla Młodych budzą sprawy stanu cywilnego i rodzinno-prawnych koligacji. Kto może skorzystać z dofinansowania? Comperia.pl tłumaczy rozmaite zawiłości.

Zasadniczo zasady są proste. Z programu MdM może skorzystać osoba, która do dnia nabycia mieszkania nie była właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, której nie przysługuje ani nigdy nie przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub dom jednorodzinnego, oraz która nie jest ani nie była właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Dodatkowo, nabywca może złożyć wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat (a więc w 2014 r. do MdM dopuszcza się osoby urodzone w 1979 r. albo później). Jednak „im dalej w las, tym więcej drzew” - im więcej możliwych sytuacji osobistych, tym więcej pytań czy o dofinansowanie można się ubiegać czy nie.

W przypadku małżeństw opisane powyżej warunki dotyczą obojga małżonków. Zatem jeśli np. mąż był już kiedyś właścicielem mieszkania, to nie może wraz z żoną ubiegać się o kredyt w programie MdM. Sama żona także nie może, poza wyjątkowymi sytuacjami opisanymi poniżej.

Nie jest także ważne, że ktoś był właścicielem nieruchomości 10 lat temu, w poprzednim małżeństwie, dostał w spadku itp. Ustawodawca jest nieugięty - jeśli kiedykolwiek dana osoba była właścicielem nieruchomości, przysługiwało jej własnościowe prawo do lokalu itp., to nie może zostać beneficjentem programu MdM.

Co do warunku dotyczącego wieku - w przypadku małżeństw odnosi się on do młodszej osoby. W teorii więc, o ile inne warunki programu Mieszkanie dla Młodych oraz banku kredytującego są spełnione, dofinansowanie może otrzymać 35-latka wraz z np. 50-letnim mężem.

Rozdzielność majątkowa nie pomoże w MdM. A separacja?

Jeżeli dana osoba pozostaje w związku małżeńskim, to nawet jeśli posiada rozdzielność majątkową, i tak nie może sama nabyć nieruchomości korzystając z kredytu z dofinansowaniem w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Dlaczego? Otóż „nabywcę” w ustawie o MdM zdefiniowano jako „oboje małżonków, osobę samotnie wychowującą dziecko lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim”. Dlatego osoba żonata/zamężna, choćby nawet posiadała rozdzielność majątkową, nie skorzysta z dofinansowania.

Co innego osoby, wobec których formalnie orzeczono separację. Jeśli posiadają one przynajmniej jedno dziecko, to „łapią się” do definicji osób samotnie wychowujących dziecko. To grupa dosyć pojemna - obok bardziej oczywistych: panien, kawalerów, wdów, wdowców, rozwódek, rozwodników i osób, których małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich, należą tam także mniej ewidentne przypadki tych, których mąż / żona lub odbywa karę pozbawienia wolności. Zatem jeśli ktoś wychowuje dziecko oraz ma męża w więzieniu - prawnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby o dofinansowanie z MdM się ubiegać.

Handicap dla sprytnych rozwodników

Jako, że z programu Mieszkanie dla Młodych na równych prawach z małżeństwami mogą korzystać m.in. single, rozwodnicy czy dzietne osoby w separacji, istnieje pokusa pewnych nadużyć. Pary żyjące w niesformalizowanych związkach teoretycznie mogą zaciągnąć dwa kredyty (każdy na jedną osobę), i do obu otrzymać dopłaty. Można nawet w ten sposób nabyć dwa sąsiednie mieszkania, i przerobić je na jeden apartament. Zatem małżeństwa, które zdecydują się na fikcyjny rozwód lub separację, będą w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do małżeństw, które na taki pomysł nie wpadną.

Kto musi mieć 35 lat?

Wszyscy nabywcy nieruchomości muszą być kredytobiorcami (i ich obowiązują wszystkie opisane powyżej zasady). Nie każdy kredytobiorca musi być jednak jednocześnie nabywcą. Czyli - jeżeli w ocenie banku nabywca nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej, do kredytu mogą zostać „zaproszeni” także jego: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie. Ich nie dotyczy reguły programu MdM, czyli np. wymóg 35 lat czy niebycia właścicielem lokalu mieszkalnego.

Uwaga - podana lista osób, które mogą pomóc w zdobyciu odpowiedniej zdolności kredytowej, jest zamknięta. To oznacza, że współkredytobiorcą nie może zostać np. partner nabywcy nieruchomości, narzeczona/narzeczony itp.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam