Szczegóły oferty
BOŚ
BOŚ

Kredyt hipoteczny

Kwota:
100 000 zł
Okres:
20 lat
Wartość nieruchomości:
250 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
539,01 zł
Twój wkład własny:
60% (150 000 zł)
RRSO:
2,78%
Prowizja:
2 000 zł (2%)
Oprocentowanie nominalne:
2,47%
w tym marża:
2,2%
w tym WIBOR:
0,27%
Ubezpieczenie pomostowe:
83 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
0 zł (0%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
550 zł
Weksel:
tak
Wcześniejsza spłata:
3%
Całkowita kwota do zapłaty:
129 912,75 zł
Całkowity koszt:
29 912,75 zł
Dodatkowe informacje:
Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert oprocentowanie jest podawane jako suma stałej marży (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty. Bank w wyliczaniu oprocentowania stosuje stopę WIBOR 6m.

Bank oferuję obniżkę marży dla pracowników sektora finansowego oraz dla posiadaczy karty dużej rodziny.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 4.09.2019 r. wynosi 4,68% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 260 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 3,99% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 4.09.2019r. wynosi 1,79%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,2%, LTV = 60%, całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2% od kwoty kredytu tj. 5 200 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00% marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 10 200 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR – (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 0 PLN przy spełnieniu warunków zwolnienia z opłaty, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 1 518,42 PLN. Natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 1 373,14 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 428 234,05 PLN
Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kre­dytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy