Szczegóły oferty
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

Własny Kąt Hipoteczny - oferta pakietowa

Kwota:
250 000 zł
Okres:
25 lat
Wartość nieruchomości:
350 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 085,38 zł
Twój wkład własny:
28,57% (100 000 zł)
RRSO:
2,99%
Prowizja:
0 zł (0%)
Oprocentowanie nominalne:
2,21%
w tym marża:
1,96%
w tym WIBOR:
0,25%
Ubezpieczenie pomostowe:
187,50 zł (0,075%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
69,33 zł (0,02773%)
płatne jednorazowo:
8 125 zł (3,25%)
Wycena nieruchomości:
400 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
0%
Całkowita kwota do zapłaty:
345 524,51 zł
Całkowity koszt:
95 524,51 zł
Dodatkowe informacje:
Aby uzyskać zaprezentowaną stawkę marży, należy posiadać lub wykupić dodatkowe produkty banku:
- rachunek osobisty (od min. 6 miesięcy) z wpływami na ROR w kwocie co najmniej 3000 zł
- kartę kredytową
- 4-letnie ubezpieczenie od utraty pracy
- ubezpieczenie na życie
Warunki dotyczą kredytu hipotecznego na zakup lokalu poza Warszawą
Podana marża jest poglądowa, a jej ostateczna wysokość zależy od indywidualnej oceny kredytowej klienta.
Marża w pierwszym roku trwania umowy jest obniżona po poziomu 1,1%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,72% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 230 000 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 65,1%; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 2,25%/rok (w 1. roku oprocentowania), 3,22%/rok (od 2. do 5. roku oprocentowania), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 1,15%/rok (wg stanu na dzień 2.03.2021 r.) i marża 1,1 p.p. (w 1. roku oprocentowania) oraz marża 2,07 p.p. (od 2. do 5. roku oprocentowania), marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 4. miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 3,22%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 1,15%/rok (przy założeniu, że WIBOR 6M odpowiada 5-letniej stałej stopie bazowej) i marża 2,07 p.p.; całkowity koszt kredytu 117 710,14 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 103 478,55 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 600 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7475 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 347 710,14 zł, płatna w 300 równych ratach miesięcznych, przy czym cztery pierwsze raty wynoszą 1 109,13 zł, następne po 1004,57 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 114,68 zł i ostatnia rata 1 092,31zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,74% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 299 900 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 67,00%; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 2,25%/rok (w 1. roku oprocentowania), 3,22%/rok (od 2. do 5. roku oprocentowania), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 1,15%/rok (wg stanu na dzień 02.03.2021 r.) i marża 1,10 p.p. (w 1. roku oprocentowania) oraz marża 2,07 p.p. (od 2. do 5. roku oprocentowania), marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 3,22%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 1,15%/rok (przy założeniu, że WIBOR 6M odpowiada 5-letniej stałej stopie bazowej) oraz marża 2,07 p.p.; całkowity koszt kredytu 154 137,86 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 136 236,52 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 998,00 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR w PKO Banku Polskim); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 746,75 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 454 037,86 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dziewięć pierwszych rat wyniesie po 1 446,21 zł, a następne po 1 311,89 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 455,61 zł i ostatnia rata wyniesie 1 424,89 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy