Szczegóły oferty
Bank Pekao S.A.
Bank Pekao S.A.

Kredyt hipoteczny w pakiecie Mieszkam Spokojnie

Kwota:
400 000 zł
Okres:
20 lat
Wartość nieruchomości:
888 800 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
2 041,16 zł
Twój wkład własny:
55% (488 800 zł)
RRSO:
2,49%
Prowizja:
5 000 zł (1,25%)
Oprocentowanie nominalne:
1,96%
w tym marża:
1,69%
w tym WIBOR:
0,27%
Ubezpieczenie pomostowe:
332 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
101,25 zł (0,025%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
479 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
3%
Całkowita kwota do zapłaty:
503 350,13 zł
Całkowity koszt:
103 350,13 zł
Dodatkowe informacje:
Wskazana wartość to minimalna wysokość marży i jest dostępna pod następującymi warunkami:
- posiadania/założenia konta typu ROR (Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium i Eurokonto Hipoteczne Plus)
- regularnego przelewania dochodów na ROR w Banku Pekao
- posiadania karty debetowej do konta
- posiadania/założenia karty kredytowej
- wykupienia ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych dla Klientów Banku Pekao S.A. dostępnego w oddziałach banku
- wykupienia ubezpieczenia na życie z oferty banku.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 5,13% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 255 092 zł (bez kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lat, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 23% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, zmienne oprocentowanie kredytu 4,50% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1 463,83zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1 320,67 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 6-miesiecy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 405 620,13 zł, całkowity koszt kredytu 150 528,13 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 133 701,79 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 5 076,76 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku 263,36 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 3 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastycznej 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 2,99 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, kredytowanej opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 3 188,65 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 13 lutego 2020 r., na reprezentatywnym przykładzie.Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Oferta promocyjna:
Promocja ważna do odwołania

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy