Szczegóły oferty
BOŚ
BOŚ

Ekologiczny kredyt hipoteczny

Kwota:
250 000 zł
Okres:
25 lat
Wartość nieruchomości:
350 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
2 106,21 zł
Twój wkład własny:
28,57% (100 000 zł)
RRSO:
9,46%
Prowizja:
4 500 zł (1,8%)
Oprocentowanie nominalne:
8,83%
w tym marża:
1,75%
w tym WIBOR:
7,08%
Ubezpieczenie pomostowe:
207,50 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
0 zł (0%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
550 zł
Weksel:
tak
Wcześniejsza spłata:
3%
Całkowita kwota do zapłaty:
632 411,80 zł
Całkowity koszt:
382 411,80 zł
Dodatkowe informacje:
Warunki cenowe dotyczą kredytu na zakup domu: - z przeznaczeniem min. 5% całkowitej kwoty kredytu na OZE lub
- ze statusem budynku niskoenergochłonnego lub
- ze statusem budynku pasywnego lub
- realizowanego przez dewelopera, który został sfinansowany proekologicznym kredytem w BOŚ
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla ekologicznego kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 26.04.2022 r. wynosi 8,29% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 350 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,76% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 25.04.2022 r. wynosi 6,01%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,75 p.p., LTV 80%. Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 1,80% od kwoty kredytu tj. 5 400 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 9 975 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 6 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 2 468,47 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 2 270,23 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 697 652,44 PLN.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy