Szczegóły oferty
Alior Bank
Alior Bank

Megahipoteka - oferta promocyjna

Kwota:
250 000 zł
Okres:
25 lat
Wartość nieruchomości:
350 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 112,52 zł
Twój wkład własny:
28,57% (100 000 zł)
RRSO:
2,96%
Prowizja:
2 500 zł (1%)
Oprocentowanie nominalne:
2,34%
w tym marża:
2,09%
w tym WIBOR:
0,25%
Ubezpieczenie pomostowe:
520 zł (0,208%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
0 zł (0%)
płatne jednorazowo:
12 625 zł (5%)
Wycena nieruchomości:
700 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
2,5%
Całkowita kwota do zapłaty:
347 080,71 zł
Całkowity koszt:
97 080,71 zł
Dodatkowe informacje:
Marża w ofercie promocyjnej Megahipoteki wynosi od 2,09%. W zależności od indywidualnej oceny klienta bank może ją podwyższyć
W przykładzie uwzględniono najniższą wartość marży, dostępną w ofercie promocyjnej Megahipoteki, obowiązującą dla celu mieszkaniowego. Ostateczna wysokość marży zależy od oceny kredytowej klienta
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka w Alior Banku S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,13% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 345 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 284 794 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 88%, oprocentowanie zmienne: 2,56%; na oprocentowanie składa się: stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca 0,27% wg stanu na 05.06.2020 r. oraz marża 2,29% w okresie spłaty kredytu, która jest podwyższona o 2,5 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu: 199 220,55 zł, w tym prowizja 3 029,72 zł (1%), odsetki: 129 445,90 zł, ubezpieczenie na życie: 15 148,62 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Alior Banku SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 40 202,28 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości opłacany rocznie: 8 187,20 zł; koszt złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji: 2 587,83 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250,00 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, całkowita kwota do zapłaty: 484 014,55 zł, płatna w 345 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, po 1 260,84 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia docelowego, tj. wpisu hipoteki umownej). Kalkulacja została dokonana na dzień 05.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenie na życie oferowane przez bank jest dobrowolne. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Alior Bank S.A. i Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych dostępne w placówkach i na www.aliorbank.pl. Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od wiarygodności i oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.
Oferta promocyjna:
Promocja ważna do odwołania

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy