Szczegóły oferty
Santander Bank Polska
Santander Bank Polska

Kredyt Inwestycyjny

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt inwestycyjny
Dostępna kwota kredytu:
od 10 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 15 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
negocjowalna
Oprocentowanie nominalne:
negocjowalne
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
1 750 zł (3,5%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
2,5%
Wcześniejsza spłata:
3%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
oświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Dowolna forma rozliczeń z US
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
JDG, S.C., SP Z O.O., GOSP. ROLNE, S.A., S.K., SP K-A.
Przeznaczenie kredytu:
Finansowanie nakładów na odtworzenie lub zwiększanie rzeczowych aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych Kredytobiorcy lub 2) finansowanie zakupu na rynku pierwotnym i wtórnym, budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, adaptacji, modernizacji lokalu lub budynku użytkowego (wraz z gruntem, z którym ten lokal/budynek jest trwale związany), w którym Kredytobiorca prowadzi lub zamierza prowadzić wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą, 3) spłatę innego kredytu inwestycyjnego udzielonego na cele określone w punkcie 2) powyżej. lub 4) zakup stada podstawowego i/lub zakup maszyn i urządzeń (nowych i używanych) w branży rolniczej, lub 5) finansowanie budowy, modernizacji, remontu budynków inwentarskich wraz z wyposażeniem,6) finansowanie zakupu użytków rolnych (zabudowanych oraz niezabudowanych) lub zakupu gospodarstw rolnych wraz z zabudowaniami, w tym budynkami mieszkalnymi pod warunkiem, że wartość budynków mieszkalnych nie przekracza 20% wartości całej inwestycji.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy