Szczegóły oferty
Santander Bank Polska
Santander Bank Polska

Biznes Expres EBI

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
10 000 zł - 500 000 zł
Możliwy okres kredytu:
2 lata - 5 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
negocjowalna
Oprocentowanie nominalne:
negocjowalne
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
negocjowalna
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0,01%
Wcześniejsza spłata:
3%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
oświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
JDG, S.C., SP. Z O.O., GOSP. ROLNE i inne podmioty MŚP spełniające kryteria określone przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
Przeznaczenie kredytu:
Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy oraz nakładów na odtworzenie lub zwiększanie majątku trwałego Kredytobiorcy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy