Szczegóły oferty
Santander Bank Polska
Santander Bank Polska

Biznes Ekspres

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
10 000 zł - 500 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 5 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
negocjowalna
Oprocentowanie nominalne:
negocjowalne
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
1 750 zł (3,5%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
2,5%
Wcześniejsza spłata:
5%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
oświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Dowolna
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Kredyt przeznaczony jest dla klientów z segmentu MŚP
Przeznaczenie kredytu:
Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy oraz nakładów na odtworzenie lub zwiększanie majątku trwałego Kredytobiorcy oraz na przedsięwzięcia, również dla których Kredytobiorca ubiega się o uzyskanie dotacji unijnej

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy