Szczegóły oferty
Bank BPS
Bank BPS

Kredyt obrotowy

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
od 10 000 zł
Możliwy okres kredytu:
1 rok - 3 lata
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
1,5% - 3,5%
Oprocentowanie nominalne:
7,34% - 9,34%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
1 000 zł (2%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
3%
Wcześniejsza spłata:
1%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
oświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN, EUR, USD
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Dowolna forma prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Klient prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:
1) bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług,procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
2) zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy;
3) jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;
4)terminowych rozliczeń z tytułu podatków oraz terminowych rozliczeń z pracownikami. Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku
Oferta promocyjna:
tak

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy