Szczegóły oferty
Alior Bank
Alior Bank

Kredyt Inwestycyjny

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt inwestycyjny
Dostępna kwota kredytu:
od 50 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 20 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
negocjowalna
Oprocentowanie nominalne:
negocjowalne
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
300 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
1 250 zł (2,5%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0%
Wcześniejsza spłata:
3%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Księga przychodów i rozchodów;
Księgi handlowe
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Indywidualna działalność gospodarcza, spółki osobowe spółki kapitałowe, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, spółki akcyjne
Przeznaczenie kredytu:
• zakupem nowego/używanego środka transportu, urządzenia, maszyny, • zakupem lub remontem nieruchomości, w tym również budową, rozbudową, modernizacją, adaptacją nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością, • remontem środków trwałych, • zakupem nowych technologii, • wykupem z leasingu użytkowanego środka transportu, urządzenia, maszyny, oprogramowania, • refinansowaniem poniesionych kosztów zakupu nowego/używanego środka transportu, urządzenia, maszyny, oprogramowania, nieruchomości do 1 roku od daty wystawienia faktury zakupu, • inne cele związane z podniesieniem wartości przedsiębiorstwa, wzrostem jego konkurencyjności na rynku, • spłatą kredytu udzielonego na ww. cele w innym banku

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy