Szczegóły oferty
Alior Bank
Alior Bank

Kredyt Inwestycyjny

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt inwestycyjny
Dostępna kwota kredytu:
od 50 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 20 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
24 miesiące
Marża banku:
od 3%
Oprocentowanie nominalne:
od 8,86%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
300 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
150 zł (0,3%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0%
Wcześniejsza spłata:
3%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Księga przychodów i rozchodów;
Księgi handlowe
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Indywidualna działalność gospodarcza, spółki osobowe spółki kapitałowe, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, spółki akcyjne
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt można przeznaczyć na:
- zakup nowego/używanego środka transportu, urządzenia, maszyny,
- zakup lub remont nieruchomości, w tym również budową, rozbudową, modernizacją, adaptacją nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością,
- remont środków trwałych,
- zakup nowych technologii,
- wykup z leasingu użytkowanego środka transportu, urządzenia, maszyny, oprogramowania,
- refinansowanie poniesionych kosztów zakupu nowego/używanego środka transportu, urządzenia,
maszyny, oprogramowania, nieruchomości do 1 roku od daty wystawienia faktury zakupu,
- inne cele związane z podniesieniem wartości przedsiębiorstwa, wzrostem jego konkurencyjności na rynku,
- spłatę kredytu udzielonego na ww. cele w innym banku
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy