Szczegóły oferty
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

Pożyczka MSP

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt gotówkowy
Dostępna kwota kredytu:
5 000 zł - 500 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 5 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
18 miesięcy
Marża banku:
od 2,89%
Oprocentowanie nominalne:
od 8,59%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
500 zł (1%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0%
Wcześniejsza spłata:
2%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z urzędem skarbowym
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Z kredytu mogą skorzystać:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółek cywilnych osób fizycznych,
- przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek jawnych i spółek partnerskich,
- spółki komandytowe,
- spółki komandytowo-akcyjne,
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółki akcyjne,
- rolnicy ryczałtowi, rolnicy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz pozostali rolnicy

z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, fundacji, stowarzyszeń i pozostałych form prawnych
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt jest przeznaczony na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy