Szczegóły oferty
Alior Bank
Alior Bank

Kredyt w rachunku bieżącym

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
od 10 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 2 lata
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
od 0,6%
Oprocentowanie nominalne:
od 7,62%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
500 zł (1%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
1,5%
Wcześniejsza spłata:
0%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
tak
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt dostępny w walutach:
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Księga przychodów i rozchodów Księgi handlowe
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Indywidualna działalność gospodarcza, spółki osobowe, spółki kapitałowe, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, spółki akcyjne
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt przeznaczyć można na bieżącą działalność przedsiębiorcy
Oferta promocyjna:
Z promocji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
a. otworzyli rachunek bieżący firmowy w Banku dnia 1.12.2022 roku lub później;
b. na dzień 30.11.2022 nie posiadali w banku żadnego produktu;
Zaletami promocyjnej oferty są również wysokie kwoty finansowania - do 1 mln zł dla mikrofirm i do 3 mln zł dla małych firm, decyzja kredytowa w 20 minut oraz brak wymaganych zabezpieczeń materialnych i wkładu własnego. ORAZ
Promocja 50% prowizji - ofera ważna do 31.03.2023 r. zgodnie z warunkami mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
a. są posiadaczami rachunku bieżącego firmowego w Banku lub w okresie Promocji otworzą rachunek bieżący firmowy w Banku.
Zaletami promocyjnej oferty są również wysokie kwoty finansowania - do 1 mln zł dla mikrofirm i do 3 mln zł dla małych firm, decyzja kredytowa w 20 minut oraz brak wymaganych zabezpieczeń materialnych i wkładu własnego.
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy