Szczegóły oferty
Alior Bank
Alior Bank

Kredyt w rachunku bieżącym

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
od 5 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 2 lata
Minimalny okres prowadzenia firmy:
24 miesiące
Marża banku:
od 3%
Oprocentowanie nominalne:
od 8,86%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
0 zł (0%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
1,5%
Wcześniejsza spłata:
0%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
tak
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt dostępny w walutach:
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Księga przychodów i rozchodów Księgi handlowe
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Indywidualna działalność gospodarcza, spółki osobowe, spółki kapitałowe, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, spółki akcyjne
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt przeznaczyć można na bieżącą działalność przedsiębiorcy
Oferta promocyjna:
Promocja "0% prowizji przygotowawczej" - oferta ważna do 30.06.2024 r. Zgodnie warunkami mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
a. otworzyli rachunek bieżący firmowy w Alior Banku dnia 1.12.2023 roku lub później;
b. na dzień 30.11.2023 nie posiadali w banku żadnego produktu;
c. osiągnęli poziom przychodów ze sprzedaży za ostatni zakończony rok obrotowy nie większy niż 20 mln PLN Zaletami promocyjnej oferty są również wysokie kwoty finansowania - do 1 mln zł dla mikrofirm i do 5 mln zł dla małych firm, decyzja kredytowa w 20 minut oraz brak wymaganych zabezpieczeń materialnych i wkładu własnego.
ORAZ
Promocja "Koszty dzielimy na pół" - oferta ważna do 31.12.2024 r. Jeśli zdecydujesz się na przeniesienie kredytu z innego banku, zaproponujemy Twojej firmie:
- 0% prowizji za przyznanie kredytu,
- marżę niższą nawet o 50% od marży kredytu, którą płacisz w innym banku, przy czym:
- dla kredytu w rachunku bieżącym marża nie będzie niższa niż 3,0%,
Zgodnie warunkami mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
a. są posiadaczami rachunku bieżącego firmowego w Alior Banku lub w okresie promocji otworzą rachunek bieżący firmowy w Alior Banku;
b. osiągnęli poziom przychodów ze sprzedaży za ostatni zakończony rok obrotowy nie większy niż 5 mln PLN . Zaletami promocyjnej oferty są również wysokie kwoty finansowania - do 1 mln zł dla mikrofirm, decyzja kredytowa w 20 minut oraz brak wymaganych zabezpieczeń materialnych i wkładu własnego.
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy