Szczegóły oferty
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

Dopuszczalne saldo debetowe

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
500 zł - 20 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 1 miesiąc
Minimalny okres prowadzenia firmy:
0 miesięcy
Marża banku:
7,2%
Oprocentowanie nominalne:
7,2%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 20 000 zł):
0 zł (0%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0%
Wcześniejsza spłata:
0%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
tak
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt dostępny w walutach:
PLN
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Z kredytu mogą skorzystać:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach - spółek cywilnych osób fizycznych,
- przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek jawnych i spółek partnerskich,
- spółki komandytowe,
- spółki komandytowo-akcyjne,
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółki akcyjne,
- rolnicy indywidualni prowadzący działalność rolniczą w formie:
a) indywidualnych gospodarstw rolnych,
b) działów specjalnych produkcji rolnej
Przeznaczenie kredytu:
Krótkoterminowe finansowanie bieżących zobowiązań związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy