Szczegóły oferty
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

Kredyt inwestycyjny MSP

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt inwestycyjny
Dostępna kwota kredytu:
do 500 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 20 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
0 miesięcy
Marża banku:
od 2,2%
Oprocentowanie nominalne:
od 7,9%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
negocjowalna
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0,01%
Wcześniejsza spłata:
2%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN, EUR, USD
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarcze, Spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz rolników indywidualnych prowadzących działalność rolniczą w formie:
a) indywidualnych gospodarstw rolnych,
b) działów specjalnych produkcji rolnej
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt inwestycyjny MSP może być przeznaczony na:
1) finansowanie albo refinansowanie zakupu:
a) gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej albo rolniczej,
b) budynków i lokali, w tym spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
c) maszyn i urządzeń,
d) środków transportu,
e) innych środków trwałych, znajdujących się w powszechnym obrocie, w tym elementów wyposażenia przedsiębiorstwa,
f) wartości niematerialnych i prawnych np. licencji, patentów i innych praw majątkowych warunkujących realizację inwestycji lub prowadzenie działalności gospodarczej,
2) finansowanie remont lub adaptację nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
3) spłaty kredytów inwestycyjnych w innym banku,
4) finansowanie budowy lub modernizacji nieruchomości,
5) finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności w powiązaniu z równoczesnym finansowaniem środków trwałych,
6) finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta, w szczególności wynikających z: a) obowiązku pokrycia płatności z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z realizowana inwestycją,
b) nabycia akcji lub udziałów spółki prawa handlowego,
7) spłata zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych lub osób prawnych finansujących potrzeby inwestycyjne,

Przy czym refinansowaniu podlegają wydatki związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych przez klienta w całości lub części ze środków własnych i zakończonych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy