Szczegóły oferty
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

Pożyczka hipoteczna MSP

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt hipoteczny
Dostępna kwota kredytu:
5 000 zł - 2 000 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 15 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
0 miesięcy
Marża banku:
od 2,37%
Oprocentowanie nominalne:
od 8,07%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
750 zł (1,5%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0,01%
Wcześniejsza spłata:
2%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US, z wyłączeniem jedynie rolników
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Z kredytu mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółek cywilnych osób fizycznych,
przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek jawnych i spółek partnerskich,
spółki komandytowe,
spółki komandytowo-akcyjne,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółki akcyjne,

z wyłączeniem rolników indywidualnych prowadzących działalność rolniczą w formie:
a) indywidualnych gospodarstw rolnych,
b) działów specjalnych produkcji rolnej
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt dostępny na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
Oferta promocyjna:
tak
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy