Szczegóły oferty
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

Kredyt obrotowy MSP

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
od 5 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 3 lata
Minimalny okres prowadzenia firmy:
0 miesięcy
Marża banku:
od 2,39%
Oprocentowanie nominalne:
od 8,09%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
750 zł (1,5%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0,2%
Wcześniejsza spłata:
2%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
tak
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt dostępny w walutach:
PLN, EUR, USD, CHF
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Z kredytu mogą skorzystać:
- przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarcze,
- spółki osobowe,
- spółki kapitałowe
- rolnicy indywidualni prowadzący działalność rolniczą w formie:
a) indywidualnych gospodarstw rolnych,
b) działów specjalnych produkcji rolnej
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt można przeznaczyć na pokrycie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością firmy, w szczególności związanych z:
- procesem rozliczeń pieniężnych wynikających z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej albo rolniczej,
- zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług,
- pokrycie składek ZUS, US,
- spłatą zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych wobec innego banku,
- wypłatą wynagrodzeń
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy